Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Varkensboeren in regio Nijmegen uitgesloten van saneringsregeling beëindigen varkensbedrijven

30 september 2019
Varkensboeren in regio Nijmegen uitgesloten van saneringsregeling beëindigen varkensbedrijven

Het Rijk wil de geuroverlast en gezondheidsrisico’s voor de omgeving van veehouders verminderen. Een van de maatregelen die ze daarom treft is een subsidieregeling voor varkenshouders in veedichte gebieden in Oost- en Zuid-Nederland. Met deze regeling kunnen varkenshouders hun bedrijven beëindigen.

De regio Nijmegen ligt niet in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de Meststoffenwet. Daarom komen varkenshouders in deze regio niet in aanmerking voor de subsidieregeling.

Meer informatie over de regeling vindt u op de website van het ministerie van LNV.