Vanaf nu te lezen: Brzo-magazine Zorb nr 14

De 14de digitale editie van het Brzo-magazine Zorb is verschenen. Hierin lees je onder andere:

  • Alles over de Bestuurlijke Boete: Vanaf 1 januari 2024 werken de omgevingsdiensten met een nieuw handhavingsinstrument.
  • Nog iets meer dan een maand en dan gaat hij in, de Omgevingswet: Een trainer en directeur aan het woord over deze nieuwe wet.
  • Een mooie discussie op het Fraude Film Festival: Waarom stoppen we niet met PFAS?

Dit en meer lees je in de 14de editie van Brzo-magazine Zorb.

Brzo

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen voert samen met de DCMR, Omgevingsdienst Groningen, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en RUD Zuid-Limburg de Brzo-taken voor heel Nederland uit. Brzo staat voor Besluit Risico Zware Ongevallen. Bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken, zijn Brzo-bedrijven. De stoffen waar deze bedrijven mee werken kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets misgaat, kan dit leiden tot grote gezondheidsrisico’s. De vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt gedaan door mensen van de 6 omgevingsdiensten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.