Update asfaltproductie 14 en 15 mei

APN heeft zoals eerder aangegeven in het weekend van 14 en 15 mei asfalt geproduceerd. Dit was asfalt zonder toevoeging van gerecycled asfalt. Bij een deel van het geproduceerde asfalt zijn gemodificeerde bitumen gebruikt.

Metingen

Bij deze producties is geur gemeten door APN en door de omgevingsdienst. De geurmetingen zijn goed verlopen. Wanneer de rapportages beschikbaar zijn is nog onduidelijk. Dit hangt nog van enkele factoren af.

Controle

Tijdens de productie hebben twee toezichthouders de omliggende woonwijken bezocht om te controleren of er sprake was van geur die te herleiden was aan de productie van APN. De toezichthouders hebben in de woonwijken zelf weinig of geen geur waargenomen dat afkomstig is van APN. De oorzaak daarvan is waarschijnlijk omdat de windrichting erg gunstig was: zuid tot zuidwesten wind.

Klachten

In het weekend zijn diverse geurklachten binnengekomen. De melders hebben aangegeven dat ze geur van APN hebben waargenomen. Dit kon niet bevestigd worden door de toezichthouders. Verwaaiing van geur afkomstig van APN wordt echter niet uitgesloten. Alle klachten worden geregistreerd.

Resultaten meting

De resultaten van de geurmeting zijn vaak pas na een aantal weken beschikbaar. Het onderzoek en de berekeningen kosten tijd. Via de websites van de gemeente Nijmegen en de ODRN, en in de wijkoverleggen worden de resultaten gedeeld.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan contact op met communicatie@odrn.nl of de gemeente Nijmegen.

Als u geuroverlast ervaart dan kunt u online een klacht indienen bij www.milieuklacht.gelderland.nl.  Dit meldpunt is ook bereikbaar via deze website. Wij zorgen ervoor dat klachten geregistreerd worden.