Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Speciaal team ODRN tegen illegale kamerverhuur

30 augustus 2018
Speciaal team ODRN tegen illegale kamerverhuur

Een speciaal team van de ODRN richt zich de komende tijd op de bestrijding van illegale kamerverhuur. Sinds 1 juli gelden er strengere regels rondom kamerverhuur. Om illegale kamerverhuur tegen te gaan konden pandeigenaren tot 1 juli alsnog een vergunning aanvragen. Veel eigenaren gaven hier gehoor aan. Maar ook een flink aantal niet. Vandaar de controles die nu zijn gestart.

De gemeente Nijmegen wil de overlast van deze kamerverhuurpanden tegengaan. Denk aan lawaai, afval en troep rondom het huis.

Samen met de gemeente hebben we onderzoek gedaan naar kamerverhuurpanden. Dit leverde een zogenaamde ‘hittekaart’ op: een overzicht van plekken in de stad waar veel verdachte panden zijn. De verwachting is dat in deze panden illegale kamerverhuur plaatsvindt.

Op basis van ervaringen van toezicht & handhaving en de politie richten we ons nu als eerste op de Burghardt van den Bergstraat in de wijk Bottendaal. We hebben hier 50 adressen van verdachte panden die we de komende tijd allemaal gaan controleren. Al deze bezoeken kondigen we aan.

Wat controleert de ODRN?

Bij deze controles kijken we of kamerverhuur is toegestaan (of het in overeenstemming is met het bestemmingsplan). En ook of het pand veilig is qua constructie en brandveiligheid.
Wanneer we een illegale situatie aantreffen kijken we of de situatie gelegaliseerd kan worden. Zo ja dan krijgt de eigenaar de kans om de zaak in orde te maken.
Als de situatie niet gelegaliseerd kan worden gaan wij handhaven.

Zelf overlast door kamerverhuur? Lees hier wat u kunt doen.