Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Slopen doe je met je ogen open

13 juli 2019
Slopen doe je met je ogen open

De afgelopen weken regende het sloopmeldingen bij de ODRN. En hoewel dat allemaal minder ingewikkeld lijkt dan een vergunningsaanvraag – de ‘sloper’ krijgt ofwel akkoord of niet-akkoord op de voorgenomen werkzaamheden –  komt er toch het nodige bij kijken, aldus Ronald van Hal, projectleider binnen de afdeling Bouwen.

 

Sloopplan

Is de melding voorzien van een sloopplan, en voldoet dat op alle relevante punten? Beoordeling van een sloopplan luistert nauw. Allereerst betreft het de status en de situatie van het te slopen object. Gaat het om (deel van) een monument, is er sprake van asbest, hoe ligt het in de openbare ruimte? Dat moet helder zijn in verband met te nemen maatregelen rondom de veiligheid. Moet er een hek om het sloopgebied en zo ja, hoe groot moet dat zijn? Is er sprake van hinder voor het verkeer en vervoer en moet er worden omgeleid of bushokjes verplaatst? ‘Bij grotere sloopwerkzaamheden ben je voortdurend bezig het belang van sloper en omwonenden te wegen in het licht van voortgang en beoogde graad van veiligheid’, zegt Van Hal.

VUE-bioscoop

Een van de objecten waar sprake is van sloop is bijvoorbeeld de VUE-bioscoop in Nijmegen. Toevallig het aangrenzende pand van waar de ODRN zelf is gehuisvest. Nou, die sloop gaat niet onopgemerkt aan ons voorbij! Waar gehakt wordt, vallen spaanders, maar dat moet wel binnen toelaatbare grenzen blijven. Dat betekent dus dat we trillingen en geluid kunnen laten meten, maar ook maatregelen afspreken als een grote hoeveelheid stof vrijkomt. Andere vragen die vooraf moeten worden beantwoord en geregeld zijn bijvoorbeeld: wordt er ’s nachts of in de weekenden gewerkt, en is daar een ontheffing voor gevraagd. De hoeveelheid hinder die men van een sloop kan ondervinden is subjectief, daarom werken we  met objectieve wettelijke criteria die een ondergrens en bovengrens van acceptatie in acht nemen.’

‘Een ander punt bij sloop is de vraag of de constructieve veiligheid van een belendend gebouw kan worden gewaarborgd. Ook hier wijs ik naar de sloopwerkzaamheden van VUE. De fundering bleek te zijn gekoppeld aan die van ons pand; dat moet dan eerst verholpen.’

Metterswane

Behalve VUE hadden de meldingen betrekking op de Bloemerstraat, het  voormalig Intersportgebouw, en de 23 etages tellende kantoortoren Metterswane. Dit pand, dat bekend stond als “het lelijkste gebouw van Nijmegen” maakt plaats voor een complex van appartementen, kantoorruimtes, hotel, supermarkt en brasserie. Een eigentijdsë impuls aan het stationsgebied.’ Ook deze sloop heeft zijdelings een link met de ODRN, zegt Van Hal. ‘Jarenlang werkten er ambtenaren van de gemeente Nijmegen en ODRN, die inmiddels onze collega’s zijn. We zijn er dus meer dan alleen technisch-inhoudelijk bij betrokken.’

De sloop van het voormalige Intersportgebouw in beeld