Sijmen Versluijs nieuw lid Dagelijks Bestuur ODRN

Het Algemeen Bestuur van de ODRN heeft maandag 14 februari Sijmen Versluijs benoemd tot lid van het Dagelijks Bestuur van de ODRN.

Sijmen Versluijs is wethouder in Beuningen en namens deze gemeente lid van het Algemeen Bestuur.

Hij is benoemd in de vacature die is ontstaan door het terugtreden van René Waas, eind 2021. Hij krijgt in het Dagelijks Bestuur de portefeuille Financiën.

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zal een nieuw bestuur aantreden. We verwachten dat dit nieuwe bestuur half mei 2022 bekend is.