Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Renovatie Waalbrug

4 april 2019
Renovatie Waalbrug

Na ruim 80 jaar dienst is het icoon van Nijmegen, de Waalbrug, toe aan onderhoud.
In opdracht van Rijkswaterstaat pakt Team Waalbrug dit grootschalige project op. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het wegdek, het verstevigen en schilderen van de staalconstructie, het aanbrengen van nieuwe verlichting en leuningen. Daarnaast krijgt de brug een andere indeling. De busbaan verdwijnt en maakt plaats voor een fietspad in twee richtingen. En het huidige fietspad wordt een voetgangerspad.

Rol Omgevingsdienst Regio Nijmegen
De ODRN is vanaf het voortraject betrokken bij het project. Tijdens verschillende vooroverleggen met Rijkswaterstaat, Gemeente Nijmegen en Team Waalbrug heeft de omgevingsdienst de uitvoeringsvergunningen en meldingen beoordeeld.

In totaal heeft de ODRN:

  • 6 omgevingsvergunningen behandeld en vergund;
  • 3 meldingen beoordeeld;
  • 8 object vergunningen beoordeeld  voor het inrichten van een bouwplaats in de openbare ruimte.

Bijkomende onderdelen van de beoordeling was het werkplan chroom-6, de asbestinventarisatierapportage en verschillende sloop- en bouwveiligheidsplannen.
De beoordeling richtte zich in eerste instantie op de constructieve kwaliteit van de brug. De brug heeft gedurende haar leven steeds meer en andere belastingen voor haar kiezen gekregen.  Onder, naast en op de brug wordt gewerkt gefietst, gevaren en gelopen en gereden en tijdens de zomerfeesten gefeest. Het is dan ook een uitdaging om ervoor te zorgen dat dit veilig gebeurt. Daar komt bij dat de brug een Rijksmonument is. En dat stelt speciale eisen aan de renovatie.

Verschillende specialisten
Vanuit vier verschillende disciplines zijn inspecteurs van de ODRN betrokken bij de werkzaamheden. De adviseur monumenten houdt toezicht op de monumentale onderdelen van de brug. De milieu-inspecteur ziet toe op de milieu-aspecten.  De constructeur ziet toe op de constructieve onderdelen en de bouwinspecteur begeleidt en coördineert de overall inspecties.

Fase 1 van start
Eind maart is Team Waalbrug begonnen met de eerste fase van het project. In deze fase verwijderen ze het oude wegdek. Dit wordt vervangen door nieuwe betonnen elementen. Deze komen kant en klaar uit de fabriek en kunnen direct worden toegepast. Een wegdekbreedte bestaat straks uit 2 onderdelen van ca. 3.0 meter.

Daarnaast werken ze aan de stalen constructie onder de weg.  Door te stralen met staalgrid wordt de oude verflaag verwijderd. Vervolgens kunnen gecorrodeerde stalen onderdelen versterkt worden. Dit met respect voor het Rijksmonument. Daarna krijgt de staalconstructie weer een frisse kleur.

Fase 2
In fase 2  is de staalconstructie van de boog aan de beurt.  Die wordt onderhouden en versterkt.

Chroom-6
In de verf van de Waalbrug is chroom-6 aangetroffen. Om de veiligheid van medewerkers, weggebruikers en de omgeving te waarborgen, heeft de aannemer uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Werkzaamheden waarbij chroom-6 vrij kan komen worden uitgevoerd in een werktent. De lucht in de werktent staat continue onder onderdruk. Daarnaast gebruiken medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen. En moeten ze een aantal corridors door om weer in de buitenlucht te kunnen komen.