Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Project kamerverhuur

22 februari 2019
Project kamerverhuur

Sinds 1 januari 2018 gelden in Nijmegen strengere beleidsregels voor de omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige wooneenheden (kamers).

In opdracht van de gemeente Nijmegen is de ODRN daarom vorig jaar gestart met het opsporen van illegale kamerverhuur. De gemeente probeert hiermee te reageren op toenemende meldingen over -door kamerverhuur veroorzaakte – overlast in de buurt en de sterke groei van het aantal kamerverhuurpanden in bepaalde delen van de stad.

Overgangsbepaling
De eerste zes maanden van 2018 was er, op basis van het nieuwe beleid, nog sprake van een overgangsbepaling. Woningeigenaren konden een beroep doen op het overgangsrecht ter legalisatie van een bestaande situatie. Daarvoor moest de aanvrager kunnen aantonen dat de kamergewijze bewoning onder de oude beleidsregels vergunningsvrij was. Hiervan hebben ongeveer 600 eigenaren gebruik gemaakt. De ODRN heeft uiteindelijk 450 vergunningen gegeven.. In de tweede helft van 2018 zijn er nog eens 120 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 58 vergund. Vergeleken met voorgaande jaren is dit een enorme toename van aanvragen. Van 20 tot 90 aanvragen per jaar naar 720 in 2018. De afdeling vergunningverlening heeft dus heel veel extra werk verzet het afgelopen jaar.

Controles
Omdat woningeigenaren in de eerste helft van 2018 nog gebruik konden maken van het overgangsrecht, is de ODRN pas op 1 juli gestart met het feitelijk opsporen van illegale kamerverhuur. De aanpak van het project richt zich op de straten met de meeste overlast. Deze zijn aangewezen als prioriteitsgebied. Prioriteitsgebied 1 omvat de Van Oldenbarneveltstraat, Burghardt van den Berghstraat en omgeving. De inspecteurs zijn gestart in de Burghardt van den Berghstraat, waar zij 25 panden hebben bezocht. Bij 13 panden is een handhavingstraject gestart, omdat onze inspecteurs illegale kamerverhuur constateerden. Naast deze geplande controles heeft de ODRN ook circa 10 handhavingszaken behandeld op basis van overlastmeldingen.

Stroomlijning proces
Voor de meeste inspecteurs is kamerverhuur een nieuw thema. Het is dus even zoeken naar een goede werkwijze. Het afgelopen jaar heeft de ODRN veel tijd gestoken in het stroomlijnen van de (administratieve en plannings-) processen rondom de inspecties. Daarnaast  hebben we diverse brieven ontwikkeld (vooraankondiging, aankondiging en afsluitende brief). De verzending van de brieven heeft daarom langer geduurd.

In het verleden voerden verschillende instanties inspecties uit, bijvoorbeeld voor het Quick Scan-project Kamerverhuur. Tijdens deze controles werd gekeken naar de bouwkundige (technische) staat van kamerverhuurpanden, waarbij met name werd gelet op de (brand)veiligheid. Het hebben van een omzettingsvergunning werd hierbij niet gecontroleerd. De inspecteurs van de ODRN lopen hier tijdens de huidige controles tegenaan. Ze worden geconfronteerd met brieven uit het verleden.

Door al deze ervaringen weten we nu beter hoe we ons daarop kunnen voorbereiden en hopen we dat dit in 2019 zal resulteren in het bezoeken van meer adressen.