Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Ontwikkeling ODRN 2020 – 2021

11 maart 2020
Ontwikkeling ODRN 2020 – 2021

Op dit moment liggen er een aantal voorstellen en rapporten over de doorontwikkeling van de ODRN bij de raden en staten van de deelnemers. Zij kunnen tot en met 6 april hun reactie hierover sturen naar het Algemeen Bestuur van de ODRN. In de vergadering van het Algemeen Bestuur op 9 april besluit het bestuur definitief over het voorstel en daarmee de wijziging van de begroting 2020 en (bij het opstellen van) de begroting 2021.

Dit heeft financiële consequenties voor alle deelnemers. Want het gaat over een tariefaanpassing en de Ontwikkelagenda die uitgevoerd moet worden.

Aanleiding voorstel

De ODRN kampt sinds 2018 met tekorten. Daarom hebben we intensief met behulp van een extern bureau gekeken naar de achterliggende oorzaken. En wat nodig is om de organisatie weer financieel gezond te krijgen.

Het externe bureau is een aantal belangrijke zaken opgevallen:

  • Er mist gezamenlijkheid die nodig is om van de dienst een succes te maken.
  • Bij de ODRN is een gebrek aan zakelijkheid. Dat ontbreekt niet alleen bij de ODRN zelf, maar nadrukkelijk ook in de relaties tussen de ODRN en zijn deelnemers en opdrachtgevers.

Welke inspanning is nodig

Om de ODRN tot een soepel draaiende uitvoeringsorganisatie te maken, is inspanning nodig van zowel de ODRN als haar deelnemers. De ODRN vraagt haar deelnemers daarom het volgende:

De opdrachtgevers gaan zorgen voor een gezamenlijk uitvoerings- en handhavingsbeleid. Dat is samen vertaald in een meerjarig werkprogramma. Dat werkprogramma kent regulier werk en projecten. De kern van het programma zijn regionale inhoudelijke prestaties (effecten die je wilt bereiken), geen lokale uren of producten.

Opdrachtgevers maken zakelijke afspraken met de ODRN over de manier van (samen-)werken. Bekostiging is gebaseerd op objectieve gronden. Hier staan duidelijke effectgerichte prestaties tegenover. Meerwerk voert de ODRN tegen een meerprijs met een hoger tarief uit.

Opdrachtgevers betalen een hoger uurtarief en investeren in het Ontwikkelprogramma voor een periode van 2 jaar.

Meer lezen?

Hieronder vindt u diverse documenten.

Advies aan het Algemeen Bestuur ODRN, onderwerp ‘ODRN Tarief’ (pdf)

Advies inzake wijziging (financiële) relatie met opdrachtgevers’(pdf)

Analyse SVDL Exploitatietekort ODRN(pdf)

Analyse SVDL Ontwikkelingsprogramma ODRN (ppt)

Ontwikkelprogramma deel Nieuwe ontwikkelingen Omgevingswet en WPKB (pdf)

Ontwikkelprogramma deel Zakelijkheid en Gezamenlijkheid ODRN 2020 – 2021 (pdf)

Zienswijzedocument raden en staten over ontwikkeling ODRN (pdf)