Inventarisatie ZZS

Schadelijke stoffen beter in beeld

In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in opdracht van provincie Gelderland een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht.

Meer informatie kunt u hier vinden.