Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inventarisatie brandveiligheid gevels bij risicovolle gebouwen

8 oktober 2019
Inventarisatie brandveiligheid gevels bij risicovolle gebouwen

Na de brand in de Grenfell Tower heeft minister Ollongren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken alle Nederlandse gemeenten opdracht gegeven om de meest risicovolle gebouwen te inventariseren. Het gaat om gebouwen waarbij de gevelbeplating risico’s kan opleveren vanwege de constructie en het materiaal. De gemeente Nijmegen heeft een voorselectie van gebouwen gemaakt op basis van een aantal gegevens die bekend zijn van de gebouwen.

Risicotool

De eigenaren van deze gebouwen hebben hierover een brief ontvangen met de vraag om een risicotool in te vullen. Deze tool is een programma waaruit moet blijken of een gebouw risicovol is en in welke risicocategorie het valt. Verenigingen van Eigenaren zijn ook aangeschreven en hebben eind september een bijeenkomst kunnen volgen waarin de tool is uitgelegd. De bedoeling is dat uiteindelijk alle eigenaren van de gebouwen uit de voorselectie nagaan of hun gebouw risicovol is of niet. Deze uitkomst moet vervolgens gemeld worden aan de gemeente.

Maatregelen brandveiligheid

Heeft u de bijeenkomst niet kunnen bijwonen, dan kunt u hier de presentatie vinden. Bekijk hier de risicotool. Voor het eind van dit jaar moeten alle gebouweigenaren zich hebben gemeld met het resultaat van de tool. Als u de tool zelf niet kunt invullen adviseren wij u een adviesbureau in te schakelen.

Eind van het jaar is de gemeente bekend met de meest risicovolle gebouwen en kan dan in overleg gaan over maatregelen die getroffen moeten worden om de risico’s terug te brengen. In alle gevallen zijn gebouweigenaren verantwoordelijk voor hun gebouw en maatregelen die zij moeten treffen om de brandveiligheid te garanderen.