Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Inloopavond renovatie Waalbrug

25 januari 2018
Inloopavond renovatie Waalbrug

De Waalbrug wordt gerenoveerd dit voorjaar. De omgevingsdienst verzorgt de vergunningen voor de aannemerscombinatie. Daarnaast houden onze medewerkers toezicht op de werkzaamheden. Zodat deze veilig en volgens de regels worden uitgevoerd.

Inloopavond

Rijkswaterstaat organiseert samen met Gemeente Nijmegen en aannemerscombinatie Team Waalbrug een inloopavond over de renovatie van de Waalbrug. De inloopavond vindt plaats op dinsdag 6 februari in De Lindenberg in Nijmegen. Bent u benieuwd? Tussen 19.00 en 21.30 uur kunt u binnenlopen om informatie te krijgen en vragen te stellen.

Team Waalbrug, de naam waaronder de aannemers (hoofdaannemer is KWS) de renovatie gaan uitvoeren, start in mei/juni met werkzaamheden aan de busbaan. Daarna volgt in juli, direct na de Vierdaagse, het vervangen van het betondek. De werkzaamheden duren tot eind 2019. Voor de start van de renovatie verbetert de gemeente Nijmegen verschillende verkeerspunten in de stad zodat Nijmegen bereikbaar blijft tijdens de renovatie. Zie ook www.nijmegengoedopweg.nl.

Praktisch

Er is geen centrale presentatie. Belangstellenden kunnen tijdens de genoemde tijdstippen binnenlopen. Medewerkers van Rijkswaterstaat, Gemeente Nijmegen en aannemer Team Waalbrug zijn aanwezig om vragen te beantwoorden met betrekking tot de werkzaamheden, de (verkeers)hinder en de maatregelen die genomen worden om de stad bereikbaar te houden.

Datum:            dinsdag 6 februari
Tijdstip:           19.00 tot 21.30 uur
Plaats:             De Lindenberg, Ridderstraat 23 te Nijmegen

Meer informatie?

Heeft u vragen over de renovatie? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/renovatiewaalbrug, bel met de gratis informatielijn 0800-8002 of volg ons op Facebook @renovatiewaalbrugnijmegen.

Heeft u vragen over de bereikbaarheidsmaatregelen van de Gemeente Nijmegen? Kijk dan op www.nijmegengoedopweg.nl of bel 14024.

Samenwerking

Rijkswaterstaat en gemeente Nijmegen werken samen aan een goede bereikbaarheid van Nijmegen. Renovatie van de 80 jaar oude Waalbrug is nodig om ook in de toekomst vlot en veilig over de brug te kunnen. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor de onderhoudswerkzaamheden. De gemeente Nijmegen is als wegbeheerder verantwoordelijk voor het wegverkeer over de brug.

Aannemerscombinatie Team Waalbrug gaat tijdens de renovatie onder andere het betonnen rijdek vervangen en de staalconstructie schilderen. Daarnaast wordt in opdracht van de gemeente Nijmegen de busbaan omgebouwd tot een tweezijdig fietspad en de vormgeving zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat.