Gelukkig nieuwjaar! Dit is er veranderd

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen wenst iedereen een duurzaam, gezond en gelukkig nieuwjaar. In 2024 verandert er een groot aantal zaken binnen ons vakgebied. We nemen u hier graag in mee. 

Omgevingswet

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Deze wet zorgt er onder andere voor dat als u nu een vergunningaanvraag indient, dit anders gaat dan als u er een voor 1 januari 2024 heeft ingediend. Oude aanvragen worden nog behandeld volgens de oude wetgeving. Voor meer informatie over de Omgevingswet en wat die voor u betekent, kunt u hier lezen.

Servicepunt

Met de ingang van de Omgevingswet begrijpen wij dat er vragen kunnen ontstaan. Bijvoorbeeld over het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding. Of heeft u hulp nodig bij het gebruiken van het nieuwe Omgevingsloket? Voor al deze vragen kunt u vanaf nu op dinsdag- en donderdagochtend terecht bij het servicepunt van de ODRN.  

Kijk voor onze bereikbaarheid en voor het maken van een afspraak op deze pagina

Van Brzo naar Seveso

De ODRN voert een bijzondere taak uit. Samen met vijf andere omgevingsdiensten in Nederland verlenen wij de vergunningen, houden we toezicht en handhaven we wanneer nodig bij bedrijven waar een groter risico is op een ramp als er iets misgaat, bijvoorbeeld omdat zij met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken. Tot en met 2023 heette deze taak Brzo (Besluit risico zware ongevallen), vernoemd naar de wetgeving waar deze bedrijven onder vielen. Met de komst van de Omgevingswet, vervalt Brzo en is de wetgeving ondergebracht in de Omgevingswet. Vanaf 1 januari wijzigt daarom de naam Brzo in Seveso. Seveso is een Italiaans dorp waar in de jaren zestig van de vorige eeuw een grote ramp plaatsvond. 

Wijzigingen op de website

De ODRN heeft met zorg de website klaargemaakt voor deze wijzigingen. Ziet u desondanks informatie die niet klopt? Dan waarderen wij het zeer als u dit wil melden bij communicatie@odrn.nl.