Vuurwerkcontroles voorkomen onveilige situaties

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft tijdens vuurwerkcontroles twee overtredingen geconstateerd waarbij handhavend opgetreden moest worden.

De ODRN voert jaarlijks minimaal drie controles uit per vuurwerkverkooppunt. Tijdens de laatste dagen van het afgelopen jaar mocht er consumentenvuurwerk verkocht worden.

Controles
De eerste controle vindt plaats in oktober/november. Tijdens deze controle wordt nagegaan of het verkooppunt voor vuurwerk in het bezit is van de juiste keuringsdocumenten. Ook wordt gekeken of er wijzigingen zijn geweest, zoals in de indeling of na een verbouwing, die invloed kunnen hebben op de veiligheid.

De tweede controle vindt plaats tijdens de vuurwerkverkoopdagen en is gericht op de kennis en opleiding van de bij de verkoop betrokken medewerkers, de hoeveelheden en soorten opgeslagen vuurwerk en de wijze van opslag.

De derde controle vindt plaats in februari/maart. Dit is de eindcontrole om te constateren of het vuurwerk is verwijderd. Dit hoeft echter niet als de sprinklerinstallatie is gekeurd en er alleen maar  vuurwerk wordt opgeslagen in de opslagruimtes.

Handhavend optreden noodzakelijk
Alle 18 vuurwerkverkooppunten in de regio Nijmegen (gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen) zijn weer voor de eerste en tweede keer gecontroleerd. Bij de eerste controle zijn op twee locaties overtredingen geconstateerd. Daarvoor is een Last onder Dwangsom opgelegd. Dat is een bestuursrechtelijke maatregel op de overtreding zo snel mogelijk te beëindigen. De overtredingen zijn kort daarna daarna beëindigd. Tijdens de tweede controle van de verkooppunten waren er hier en daar enkele kleine tekortkomingen, die ter plekke in goed overleg met de ondernemer zijn opgelost.

Vragen?
Heeft u nog vragen over de opslag en verkoop van vuurwerk? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via ons algemene nummer 024-7517700.