Omgevingsdienst Regio Nijmegen

ODRN houdt energiecontroles op scholen

3 mei 2018
ODRN houdt energiecontroles op scholen

De ODRN voert momenteel energiecontroles uit op scholen in Nijmegen. Dit doen we in opdracht van de gemeente Nijmegen in het kader van het Activiteitenbesluit, een besluit dat valt onder de Wet Milieubeheer. In het Activiteitenbesluit artikel 2.15 staan regels voor het verbruik van gas en elektra. Dit zijn regels die de overheid heeft opgesteld om het energie- en gasverbruik van bedrijven terug te brengen, om zo het milieu te beschermen.

Energiecontroles op scholen

Ook scholen vallen onder het Activiteitenbesluit, een school is immers ook een bedrijf. Als scholen jaarlijks meer dan 50.000 kilowatt aan elektra en 25.000 kubieke meter gas verbruiken, moeten zij maatregelen treffen. We hanteren hiervoor een energiemaatregelenlijst, waarin mogelijkheden staan om het pand energiezuiniger te maken.

Montessoricollege

Een goed voorbeeld van een energiezuinige school is het Montessoricollege in Nijmegen. De school heeft 4 panden, 2 nieuwe gebouwen en 2 oude. Zowel in de oude als de nieuwe panden zijn energiemaatregelen getroffen. Zo worden er bij de oude panden oude zonnepanelen vervangen door nieuwe en wordt er zonwerende folie aangebracht op de ramen. In de nieuwe panden zijn duurzame toepassingen direct doorgevoerd, zo is er een WKO-grondwaterinstallatie geplaatst, is er een energiezuinige luchtbehandeling, een sedumdak en zonnepanelen. Elektriciteit wordt bespaard door middel van een automatische schakeling. In alle panden wordt gebruik gemaakt van led-verlichting en spaarlampen. De school heeft deze maatregelen bewust genomen, en de maatregelen verdienen zich inmiddels terug in lagere energiekosten. Tevens geeft de school de leerlingen les in duurzaamheid en denken leerlingen mee over energiebesparende maatregelen.

Twijfelscholen

Er zijn nog scholen die twijfelen om maatregelen te nemen. Vaak is men bang voor hoge kosten. De meeste maatregelen verdienen zich echter binnen vijf jaar terug in lagere energiekosten. Bovendien heeft de gemeente subsidiemogelijkheden en kunnen we helpen door de school een energiescan aan te bieden. Hiermee krijgt de school een duidelijk beeld van de mogelijkheden om energie- en gasverbruik terug te brengen.

Alle scholen zullen uiteindelijk moeten voldoen aan de regels in het Activiteitenbesluit. De ODRN ziet er op toe dat de milieuregels uit dit besluit worden nageleefd. Bent u schoolleider en wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden? Neem hiervoor contact op met de gemeente waarin uw school staat, of stel uw vraag via info@odrn.nl.