Energiecontroles bij bedrijven

Sinds 1 juli 2019 zijn in Nederland zo’n 125.000 bedrijven en organisaties wettelijk verplicht om aan de overheid te rapporteren welke energiebesparende maatregelen zij genomen hebben. Dit in het kader van de Informatieplicht Energiebesparing.

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) controleert bedrijven in de regio of zij voldoen aan deze wettelijke verplichting.

Vince Schulte is milieutoezichthouder en energiespecialist bij de ODRN. Vanuit die functie is hij betrokken bij de bedrijfscontroles.  In een interview op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vertelt hij over de controles. Hij benadert elk bedrijf positief: “Of je bent al goed bezig en je krijgt een schouderklopje. Of we helpen je om je bedrijf te verduurzamen en toekomstbestendig te maken. Daarbij wijzen we ook graag op de maatregelen die geld opleveren.”

Lees hier het hele interview met Vince Schulte