Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Einde stoppersregeling

3 april 2019
Einde stoppersregeling

Einde stoppersregeling
In 2019 en 2020 gaan onze agrarische toezichthouders zo’n 60 varkens- of pluimveebedrijven bezoeken. Dit zijn allemaal bedrijven die eerder een BOP (Bedrijfsontwikkelingsplan) hebben ingediend. Ze worden ook wel stoppers genoemd. Stoppers zijn veehouders die vóór 1 januari 2020 stoppen met de pluimvee- of varkenstak. En die niet voldoen aan de regels in het Besluit emissiearme huisvesting.
Alle bedrijven die een BOP hebben ingediend ontvangen van ons een brief. Hierin kondigen wij deze controles in 2019/ 2020 aan. Tijdens de controle inspecteren we de stallen en kijken we of bedrijven daadwerkelijk gaan stoppen (of al gestopt zijn) of toch een doorstart willen maken. Veehouders die willen doorgaan met het houden van varkens- of pluimvee moeten ervoor zorgen dat hun stallen vanaf 1 januari 2020 voldoen aan de eisen uit het Besluit emissiearme huisvesting. Is dit niet het geval dan mogen er geen dieren in de stal aanwezig zijn na 1 januari 2020.

Aanpassingen
Zowel stoppers als veehouders die doorgaan moeten ervoor zorgen dat de milieumelding- of vergunningssituatie op tijd is aangepast. Voor stoppers betekent dit het volgende:- Het structureel beëindigen van een milieurelevante activiteit moet een bedrijf melden op grond van het Activiteitenbesluit. Het houden van dieren is een milieurelevante activiteit;
– Verzoek tot intrekking omgevingsvergunning milieu. Een aantal bedrijven heeft nog een omgevingsvergunning milieu voor het houden van varkens- of pluimvee. Een stopper kan een verzoek doen tot intrekking van de vergunning bij het bevoegd gezag.

Varkens- en pluimveehouders die vanaf 1 januari 2020 niet voldoen aan het emissiearm huisvesten van varkens- of pluimvee zijn in overtreding. Wij gaan dan direct handhaven.
Voor vragen/ opmerkingen over het einde van de stoppersregeling kunt u terecht bij Heidi Holtermans. Contact opnemen kan per mail naar heidi.holtermans@odrn.nl of op telefoonnummer 024-751 7740.