Documenten inventarisatie luchtemissie

De documenten die zijn gebruikt voor het rapport ‘Inventarisatie relevante bedrijven met luchtemissie West en Weurt’ zijn op de website van de gemeente Nijmegen geplaatst. Om deze documenten is gevraagd door de wijkvertegenwoordigers van de wijken rondom het industrieterrein Nijmegen West en Weurt.

Geanonimiseerd

De documenten zijn verzameld bij de rechtmatige eigenaren zoals de gemeenten Nijmegen en Beuningen, provincie Gelderland en de ODRN. Waar nodig zijn de documenten anoniem gemaakt.

Link naar documenten

De documenten die gebruikt zijn voor het onderzoek van de bedrijven die onder de gemeenten Nijmegen en Beuningen vallen leest u hier per bedrijf terug

Op de website van de gemeente Nijmegen staan de documenten van de 6 bedrijven waarvoor de gemeente Nijmegen verantwoordelijk is. Ook staan hier de documenten van VBI Weurt, waar de gemeente Beuningen verantwoordelijk voor is. De documenten van de bedrijven waar de provincie Gelderland verantwoordelijk voor is, worden door de provincie op de eigen website geplaatst. Aanvullend op dit bericht plaatsen we tegen die tijd ook hier een link naar de documenten.  

Zienswijze

De bedrijven waarover informatie wordt gedeeld, zijn op de hoogte gesteld. Zij konden via een zienswijze aangeven dat ze het niet eens zijn met het plaatsen van de documenten. Daarom staan nog niet alle documenten online. Als het proces van de zienswijze is afgerond, volgt van deze bedrijven nog de informatie.