Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Brzo bureaukalender 2020

16 januari 2020
Brzo bureaukalender 2020

De tweede editie van onze Brzo-kalender is vlak voor Kerst de deur uitgegaan: 400 stuks Brzo Best Practices, bijeengebonden in een bureaukalender.

Idee achter de kalender: Laat zien welke bedrijven goed presteren als het gaat om externe veiligheid, zo kunnen zij als voorbeeld dienen voor anderen.

De zes Brzo-bedrijven uit ons werkgebied die in de kalender staan zijn voorgedragen door onze Brzo-inspecteurs: LindeGas, PPG Coatings, Nouryon, Suez Almelo, Accsys Technologies en – op herhaling – Synerlogic.

Nieuw zijn de interviews met de inspectiepartners ISZW, Veiligheidsregio en Waterkwaliteitsbeheer.  En onze beide opdrachtgevers: Provincie Gelderland en Provincie Overijssel. Hekkensluiters in de kalender zijn onze projectleiders complexe bedrijven/Brzo bij de ODRN.

De genomineerde bedrijven vinden het een ouderwetse schouderklop maar realiseren zich dat veiligheid om blijvende aandacht gaat. Resultaten uit het verleden bieden ook hier geen garantie voor de toekomst.

De ODRN heeft de bureaukalender verstuurd als nieuwjaarswens voor een veilige en gezonde leefomgeving naar al haar relaties, samenwerkingspartners, opdrachtgevers en de Brzo-bedrijven.

Wilt u ook elke dag een lesje veiligheid met elke maand een nieuwe invalshoek? U kunt de kalender aanvragen via communicatie@odrn.nl.