Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Brandveiligheid winkelcentrum Dukenburg aangepakt

29 mei 2018
Brandveiligheid winkelcentrum Dukenburg aangepakt

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) werkt nauw samen met de regionale brandweer in een project dat winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen veiliger moet maken voor brand.

Naast het aanbrengen van nieuwe brandveiligheidsvoorzieningen wordt tegelijkertijd gevaarlijk asbest uit het 40 jaar oude winkelcentrum verwijderd.

Nieuwe brandveiligheidsvoorzieningen

Eén van de maatregelen is het aanbrengen van een sprinklerinstallatie. Zo’n installatie zorgt ervoor dat een ontstane brand zeer beperkt blijft en waarschijnlijk zelfs volledig geblust kan worden. Dit systeem werkt alleen optimaal als alle winkels met een sprinklerinstallatie zijn uitgerust. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Aanpassingen parkeergarage

De parkeergarage heeft inmiddels een automatische brandmeld- en ontruimingsinstallatie die rechtstreeks verbonden is met de meldkamer van de brandweer. Zo is de brandweer eerder gealarmeerd en kan sneller ter plaatse zijn voor het blussen van bijvoorbeeld een autobrand.

Verder wordt de parkeergarage met brandwerende bouwkundige constructies gescheiden van het winkelcentrum. Vandaar dat nu de entreepuien naar het winkelcentrum worden aangepast. Dit alles om te voorkomen dat een eventuele brand van de parkeergarage naar het winkelcentrum kan overslaan.

Inzet brandweer

De inzet van de brandweer wordt beter georganiseerd. Zo zal op de meldkamer direct zichtbaar zijn uit welke zone van het winkelcentrum een brandmelding afkomstig is. Dit bespaart waardevolle tijd voor de inzet van de brandweer.

Kennis over brandveiligheid

Naast al deze fysieke aanpassingen is het natuurlijk van groot belang dat de gebruikers van het winkelcentrum, in dit geval de winkeliers, goede kennis hebben van brandveiligheid en de aanwezige voorzieningen.

Hierin adviseren de brandweer en de omgevingsdienst de winkeliers. Zo moeten de voorzieningen natuurlijk goed onderhouden en beheerd worden. En moeten ze niet in hun werking belemmerd worden. Bijvoorbeeld door opslag van materialen, versieringen dichtbij sprinklerkoppen of blusmiddelen.

Rol brandweer en omgevingsdienst

De omgevingsdienst verleent de vergunningen die noodzakelijk zijn voor de aanpassingen in het winkelcentrum en houdt toezicht op de uitvoering en voortgang als zijnde bevoegd gezag, namens het bestuur van de Gemeente Nijmegen.

De brandweer adviseert de ODRN op het gebied van brandveiligheid. Daarnaast geeft de brandweer ook voorlichting aan burgers en bedrijven over brandveiligheid. Dit is belegd bij het team “Brandveilig leven”.