Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Asbestdak of niet? Zoek het op.

21 maart 2019
Asbestdak of niet? Zoek het op.

Asbest op daken is vanaf 2025 verboden. Dit is inmiddels regelmatig in het landelijk nieuws verschenen. De provincie Gelderland wil de aanpak van asbestdaken versnellen en ondersteunt de gemeenten, omgevingsdiensten en adviseurs met verschillende middelen. Zo kunnen we gezamenlijk gebouweigenaren bewustmaken van het toekomstig verbod en ze motiveren hun dak te vervangen. De gedachte daarachter is dat we zo kunnen besparen op handhavingskosten. Dat scheelt zo’n 11 miljoen euro voor deze regio. Belangrijker nog is dat de inmiddels voornamelijk versleten daken niet meer tot gezondheidsproblemen kunnen leiden.

Alle asbestdaken te vinden op de asbestdakenkaart

Vanaf 2016 heeft de provincie de asbestverdachte daken laten inventariseren. Deze inventarisatie is nu zichtbaar in een asbestdakenkaart. Elke gemeente krijgt een eigen link toegestuurd om de kaart te bereiken en een beeld te krijgen van het aantal daken op eigen grondgebied. Op de asbestdakenkaart kunt u zoeken op adres. U ziet dan direct of een dak asbest bevat, ‘asbestverdacht’ of ‘schoon’ is.

Naar de asbestdakenkaart

Binnenkort: website PakJeDakAn

De ODRN heeft in opdracht van de provincie en met een bijdrage van de gemeenten in de regio een website ontwikkeld om dakeigenaren te informeren en stimuleren. Duidelijke instructies en verwijzingen moeten dakeigenaren op de juiste weg helpen om hun dak te vervangen. De website is binnenkort online.

Voor meer informatie over de aanpak door ODRN kunt u contact opnemen met Joost Verburg joost.verburg@odrn.nl

Verder lezen over asbest.