ARN mag 15.000 ton bedrijfsafval AVR opslaan

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben besloten dat Afval en Energiecentrale Nijmegen (ARN) tot 1 april 2024 maximaal 15.000 ton droog bedrijfsafval extra mag opslaan. Het gaat om afval dat niet verwerkt kan worden door AVR in Rotterdam waar van 21-23 september 2023 een grote brand woedde.

AVR verwerkt jaarlijks circa 1,4 miljoen ton afval. Voorlopig is verbranden van afval daar niet mogelijk en zoekt AVR oplossingen bij andere verwerkers in Nederland. Zo is ook een verzoek bij ARN in Nijmegen neergelegd. De provincie Gelderland is bevoegd gezag. Met het besluit van GS om ARN toestemming te geven voor opslaan van extra bedrijfsafval, is een aantal voorwaarden opgelegd aan ARN. Het mag uitsluitend droog bedrijfsafval accepteren dat oorspronkelijk bestemd was voor AVR, het gaat om maximaal 15.000 ton en ARN mag het afval niet verbranden, alleen opslaan. ARN moet het afval op zo’n manier opslaan dat er geen overlast (geluid en geur) voor de omgeving ontstaat. De beslissing van GS geldt tot uiterlijk 1 april 2024 of zoveel eerder als AVR zelf weer in staat is het bedrijfsafval in te nemen en te verwerken. Op naleving van deze voorwaarden zal worden toegezien door de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Transportbewegingen

Naar verwachting wordt wekelijks circa 1.000 ton aangevoerd. Met inachtneming van het maximale volume van 15.000 ton betekent dit dat tot einde jaar sprake is van extra transportbewegingen bij ARN. Het bedrijfsafval dat AVR aanbiedt bij ARN zal worden opgeslagen. Op enig moment gaat het afval terug naar AVR. Het afval wordt door de ARN waterdicht verpakt in balen. De extra transportbewegingen zullen naar verwachting passen binnen de geldende geluidsnormen die in de vergunning staan van ARN. Het is mogelijk dat de heftruck op de stortplaats die de balen neerzet, tijdelijk wat extra geluid veroorzaakt.