Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afval- of grondstof? Leidraad biedt duidelijkheid

17 juli 2018
Afval- of grondstof? Leidraad biedt duidelijkheid

Vrijdag 13 juli kregen Gérard Bouman, directeur ODRN en voorzitter omgevingsdienst NL, en Nienke Homan, gedeputeerde provincie Groningen, de ‘Leidraad afvalstof of product’ aangeboden door Roald Laperre, DG Milieu en Internationaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Circulaire economie

De overheid wil toe naar een circulaire economie in 2050. Ze streeft ernaar om 50% minder grondstoffen te gebruiken. Dat kan alleen als we afval niet meer als afval zien maar steeds meer als grondstof. De leidraad bevat richtsnoeren voor een zoveel mogelijk uniforme toepassing van de begrippen ‘afvalstof’ (‘zich ontdoen’), ‘bijproduct’ en ‘einde-afvalstatus’.

Gérard Bouman: “We gaan voor 29 omgevingsdiensten deze leidraad meenemen in de vergunningverlening. Ook gaan we er op toezien dat bedrijven ermee uit de voeten kunnen.”

Bekijk hier ook een filmpje.