Vergunningen en meldingen

Gaat u bouwen, verbouwen of uw bedrijf uitbreiden? Dan heeft u misschien een vergunning nodig of moet u een melding doen. De omgevingsvergunning bestaat uit alle vergunningen voor de fysieke leefomgeving. Door de vergunningcheck te doen, weet u of u deze moet aanvragen. 

Wat is een omgevingsvergunning?

Voor 2010 waren er aparte vergunningen, ontheffingen en meldingen voor de fysieke leefomgeving. Sinds 2010 zijn die samengevoegd in de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Toch spreken we in de praktijk nog vaak van bouwvergunning, milieuvergunning, horecavergunning of APV-vergunning (Algemene Plaatselijke Verordening).  

Wat is een melding?

Voor sommige activiteiten heeft u geen vergunning nodig, maar moet u wel een melding bij de ODRN doen. Bijvoorbeeld als u asbest wilt verwijderen. Via het Omgevingsloket Online kunt u controleren of u een melding moet doen. 

Wat kost een vergunning?

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. 

Let op! U moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • de ODRN stopt met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Uw gemeente verstuurt de rekening voor de leges.

Stappenplan

Controleer of u een vergunning nodig heeft

Met de vergunningcheck weet u snel of u een vergunning nodig heeft voor uw plannen. Doe hier de vergunningcheck.

Vergunning aanvragen

U weet zeker dat u een vergunning nodig heeft? Lees eerst aan welke eisen de documenten moeten voldoen en vraag daarna direct de vergunning aan bij het Omgevingsloket Online. Naar de eisen voor een vergunningaanvraag.

Melding doen

Blijkt uit de vergunningcheck dat het doen van een melding voldoende is? Doe de melding dan via het Omgevingsloket.

Status vergunning inzien

Heeft u een vergunning aangevraagd? Dan bekijkt u de status van uw aanvraag in het Omgevingsloket.

Veelgestelde vragen

In een aanvraag of melding geeft u gedetailleerde informatie over de werkzaamheden en activiteiten die u wilt gaan uitvoeren. Dit kan variëren van de maten van een huis en de kleuren van de stenen tot de persoonsgegevens van mensen die met gevaarlijke stoffen werken of de exacte coördinaten van de plek van een lozing. Ook zijn er verschillende bijlagen nodig. Welke dit zijn staat in de uitkomst van de Vergunningencheck en de tab Bijlagen van de conceptaanvraag/melding.

Lees de toelichting goed door. Hierin staat welke gedetailleerde informatie u moet aanleveren. Aan de hand van uw documentatie moeten wij uw aanvraag kunnen beoordelen. Het is daarom belangrijk dat u de juiste informatie bij ons aanlevert.

Als u direct de juiste documenten volledig aanlevert is dat gunstig voor de doorlooptijd van uw vergunningaanvraag. 

Uw aanvraag vooraf laten toetsen
Het aanvragen van een omgevingsvergunning kost geld. U betaalt namelijk voor het behandelen van uw aanvraag. Ook als u de vergunning niet krijgt.
Bij ingewikkelde plannen adviseren wij u daarom om de plannen vooraf te laten testen op kans van slagen. Dit noemen we een conceptaanvraag of vooroverleg. Deze service is beschikbaar voor inwoners en ondernemers van Nijmegen, Heumen, Beuningen en Berg en Dal.

Ook voor zo’n vooroverleg moet u betalen.

De kosten van het vooroverleg berekenen we apart van de kosten van de vergunningaanvraag. Lees hier meer over het vooroverleg.

Nadat u de aanvraag voor de omgevingsvergunning hebt ingediend, komt deze bij ons terecht. Het proces na de aanvraag is als volgt:

 • Beoordelen
  We beoordelen de aanvraag. Afhankelijk van de complexiteit duurt dit 8 weken of 26 weken. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u extra documenten aan te leveren.
 • Publicatie
  We publiceren uw aanvraag op www.officielebekendmakingen.nl en/of in het lokale gemeentenieuws. Belangstellenden kunnen de aanvraag digitaal bij ons opvragen.
 • Toetsing en besluit
  Als uw aanvraag compleet is, besluiten we of de vergunning wordt goedgekeurd. We toetsen uw aanvraag aan de voorschriften van het Bestemmingsplan, Welstandseisen, Bouwbesluit, Bouwverordening en eventueel andere gemeentelijke verordeningen.
  U ontvangt de omgevingsvergunning als uw aanvraag aan de voorwaarden voldoet. Bij een negatief advies wordt de vergunning geweigerd. We kunnen de behandelingstermijn van een aanvraag één keer met zes weken verlengen.
 • Mogelijkheid voor bezwaar en beroep
  Reguliere procedure: Belanghebbenden (bijvoorbeeld buren) kunnen bezwaar maken tegen de omgevingsvergunning. Zij kunnen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan binnen zes weken die ingaan op de dag na de verzenddatum van het besluit.
  Uitgebreide procedure: Er kan een zienswijze worden ingediend tegen het ontwerpbesluit. De termijn hiervoor is zes weken. De start van deze termijn is de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Na het indienen van een zienswijze onderzoekt het college van burgemeester en wethouders of er reden is om het ontwerpbesluit te herzien. Tegen een definitief besluit kan een beroep worden ingediend. Dit kan binnen zes weken die ingaan op de dag na de ter inzagelegging van het besluit.
 • Start werkzaamheden
  Na ontvangst van uw vergunning mag u meestal direct beginnen met de bouwwerkzaamheden. Dit geldt niet bij bijvoorbeeld het kappen van een boom en bij monumenten of bouwwerken in een beschermd stads- of dorpsgezicht. We raden u altijd aan te wachten met de werkzaamheden tot de bezwaarperiode voorbij is. Begint u eerder, dan loopt u het risico dat u de werkzaamheden op eigen kosten ongedaan moet maken.

Meer informatie over de procedure vindt u op de website van Infomil.

Er bestaan twee type procedures: de reguliere en de uitgebreide procedure. Bij eenvoudige aanvragen wordt meestal de reguliere procedure gebruikt. Dan weet u binnen acht weken of u een vergunning krijgt. Ingewikkelde aanvragen behandelen we met de uitgebreide procedure. Dit duurt vaak minstens zes maanden of meer. Bekijk de uitleg op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u betalen. Dit noemen we leges. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de gemeente waar u woont of onderneemt. U kunt de bedragen terugvinden in de legesverordening van uw gemeente. U moet ook leges betalen wanneer:

 • u de aanvraag intrekt;
 • we stoppen met de behandeling van de aanvraag;
 • uw aanvraag wordt geweigerd: u krijgt dan geen vergunning.

Als u geen vergunning krijgt voor uw plannen, kunt u bezwaar maken. Meer informatie hierover vindt u bij de Rijksoverheid.