Spring naar content

Toezicht op BRZO-bedrijven

Er zijn ongeveer 400 bedrijven in Nederland die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie. Voor deze bedrijven zijn extra regels opgesteld door de Europese Unie, om zware ongevallen zoveel mogelijk te voorkomen. Deze regels staan in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). We noemen deze bedrijven dan ook zogenaamde BRZO-bedrijven. Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op deze bedrijven in Gelderland en Overijssel.

Toezicht door Omgevingsdienst Regio Nijmegen

In Nederland staan deze regels in het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO). Omgevingsdienst Regio Nijmegen houdt toezicht op deze bedrijven in de provincies Gelderland en Overijssel. Dat wordt gedaan met aangekondigde en onaangekondigde controles. Als bedrijven zich niet aan de regels houden, volgen er maatregelen. Hiervoor zijn de toezichthouders speciaal opgeleid.

Landelijke regels

In Nederland zijn er zes omgevingsdiensten die BRZO-bedrijven controleren. Om BRZO-bedrijven goed te kunnen controleren, is het belangrijk dat alle omgevingsdiensten de controles op dezelfde manier doen. Ook moeten de regels voor alle BRZO-bedrijven gelijk zijn. Door een landelijke aanpak vergroten de omgevingsdiensten de veiligheid en het milieubewustzijn van BRZO-bedrijven. Dit doen zij samen met andere partners, zoals de Inspectie SZW, de Veiligheidsregio’s en het Openbaar Ministerie.

Waar zijn de BRZO-bedrijven? Download de app

Wilt u weten waar de BRZO-bedrijven zich bevinden? Download dan de gratis BRZO-app. Via deze app ontvangt u regelmatig updates over BRZO-bedrijven in Nederland.

iOS Appstore
Google Play

Meer informatie BZRO-bedrijven

Meer informatie over de uitvoering van het BRZO-toezicht kunt u vinden op www.brzoplus.nl. Hier vindt u ook de samenvattingen van de inspecties bij BRZO-bedrijven in uw regio.