Ondermijning

Wat is ondermijning? Daarvoor bestaat nog geen definitie waarover iedereen het eens is. Het is lastig om af te bakenen wat nou wel of niet onder ondermijning valt. Waar iedereen het wél over eens is, is dat ondermijning gaat om criminaliteit waarbij criminelen de diensten van de ‘gewone’ samenleving gebruiken. Dat zorgt voor minder duidelijke grenzen tussen wat wel en geen criminaliteit is. Een gevaar van ondermijning is dat de omgeving minder leefbaar wordt en inwoners zich minder veilig voelen en minder veilig zijn. Waarin de boven- en onderwereld met elkaar verweven worden. Waar crimineel geld in de bovenwereld wordt gepompt, bijvoorbeeld door het (op)kopen van onroerend goed en het ontwikkelen van onroerend goed-projecten. En ook door het oprichten van ‘bedrijven’ waarmee het legale bedrijfsleven en de ‘normale mens’ niet kan concurreren. 

Wat zijn voorbeelden van ondermijning?

U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Afval ‘omkatten’: van afval een ander product maken
 • Gevaarlijke afvalstoffen ‘wegmengen’: de ontdoener betaalt de ontvanger voor het afval, de ontvanger mengt het afval met schone stoffen en verkoopt het vervolgens als een schoon product
 • Mestfraude
 • Corruptie
 • Schuren in het buitengebied als drugslab inzetten
 • Drugsafval dumpen
 • Belwinkels, kapsalons en pizzeria’s die alleen op papier geld verdienen en gebruikt worden om geld wit te wassen
 • Illegaal of op een onjuiste manier asbest verwijderen
 • Import en verkoop van illegaal vuurwerk

Enkele voorbeelden van ondermijning die wij in de regio tegenkomen, zijn:

 • Vele hennepplantages en meerdere synthetische drugslabs
 • Vervalste merkkleding
 • Gestolen voertuigen en voertuigonderdelen illegaal slopen en de onderdelen vermarkten
 • Opslag van en handel in lachgas
 • Vervalsing van keuringsdocumenten
 • Illegale huisvesting van arbeidsmigranten
 • Illegale inzameling, opslag en lozingen van afvalstoffen
 • Afvalstoffen mengen met brandstoffen en dit weer als brandstof verkopen

Wat doet de ODRN op het gebied van ondermijning?

De ODRN heeft een speciaal team om ondermijning aan te pakken. Sommige leden zijn gespecialiseerd in het thema Bouw, andere in het thema Milieu. We werken samen met de gemeenten in de regio Nijmegen. Signalen voor ondermijning krijgen we via verschillende bronnen binnen. Bijvoorbeeld via collega’s, van gemeenten, of de politie. Samen met de ondermijningscoördinator van de gemeenten pakken we dit dan verder op. We combineren informatie uit verschillende bronnen en werken samen met gemeenten en andere instanties. Bijvoorbeeld de politie, douane, Inspectie Leefomgeving en Transport en de arbeidsinspectie. En als het nodig is, voeren we samen controles uit.

Welke bevoegdheden heeft de ODRN op het gebied van ondermijning?

Bedrijven moeten de activiteiten melden waarmee ze zich bezighouden. De ODRN voert aan de hand daarvan controles uit. En wat als een bedrijf zijn activiteiten niet meldt? Dan kunnen wij op basis van onze bevoegdheden alsnog langskomen voor een controle. Bij de aanpak van ondermijning is de rol van de ODRN daarom heel belangrijk, omdat onze bevoegdheden ervoor zorgen dat een bezoek aan een bedrijf rechtmatig is.

Wat kan ik doen als ik ondermijning in mijn omgeving vermoed?

U kunt hiervoor contact opnemen met de politie en de gemeente waar u woont. Of u kunt het anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem.

Gerelateerd

Drugsafval

Veelgestelde vragen over drugsdumping en de rol van de ODRN hierbij.