Spring naar content

ODRN en omgevingsdialoog

De ODRN verzorgt de vergunningverlening, toezicht en handhaving namens de Provincie Gelderland, Provincie Overijssel en zes gemeenten in de omgeving van Nijmegen. Ook levert de ODRN milieuadvies over de complexe bedrijven aan de andere 6 Gelderse omgevingsdiensten. Op veel plaatsen in dit gebied is bedrijvigheid en industrie, vaak direct naast omwonenden. Soms ervaren zij forse hinder van elkaar; ze hebben een ander belang.

Dat leidde in het verleden vaak tot conflicten die zorgden voor tijdrovende procedures. In 2000 is daarom gestart met een omgevingsdialoog. Door samen met de bedrijven en bewoners in gesprek te gaan, leidde deze aanpak tot minder conflicten en juridische procedures.

Nijmegen-West/Weurt
Rondom een bedrijven Top 10 in het industriegebied Nijmegen-West/Weurt werkten de Provincie, Beuningen en Nijmegen samen met twee actieve platforms (Kronenburg Forum en Ganzenheuvel). De overlast werd in kaart gebracht en er werden maatregelen genomen om de leefkwaliteit in het gebied te waarborgen. Door dit samen te doen met de bewoners, ontstond er meer vertrouwen en was er meer draagvlak voor de maatregelen.

We vinden communicatie met de omgeving heel belangrijk, want een omgeving maak je samen! Daarom hebben de ODRN, gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland de omgevingsdialoog geactualiseerd en uitgewerkt tot een algemene werkwijze. Meer hierover leest u in onderstaande documenten.