ODRN en omgevingsdialoog

In 2016 zijn tussen bewoners en bedrijven op en rondom het industriegebied Nijmegen West/ Weurt, gemeente Nijmegen en Beuningen, provincie Gelderland en ODRN afspraken gemaakt over een omgevingsdialoog. Deze omgevingsdialoog moet ervoor zorgen dat ontwikkelingen bij bedrijven met invloed op hun omgeving tijdig met de omgeving worden besproken. In de afspraken staat waarom dat belangrijk wordt gevonden en hoe deze dialoog vorm kan krijgen naast de wettelijke procedures voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. Deze aanpak zou moeten leiden tot minder conflicten en juridische procedures.

Nijmegen-West/Weurt

Rondom een bedrijven Top 10 in het industriegebied Nijmegen-West/Weurt werkten de provincie Gelderland en gemeenten Beuningen en Nijmegen samen met twee actieve platforms (Kronenburg Forum en Ganzenheuvel). Deze platforms zijn er niet meer. Inmiddels is in opdracht van de gemeente Nijmegen wel een wijkoverleg opgestart tussen ODRN en de omringende wijken rond het industriegebied Nijmegen West/ Weurt. Daaraan nemen vertegenwoordigers van alle omringende wijkverenigingen deel.

Samen met de wijkvertegenwoordigers wordt overlast in kaart gebracht, worden zorgen besproken en met elkaar besproken hoe in de VTH uitvoering daar rekening mee wordt gehouden. De verantwoordelijkheid voor het beperken van overlast ligt nog wel steeds bij de bedrijven op het terrein. ODRN stimuleert bedrijven ook om zelf het gesprek met de omgeving aan te gaan.

Wij vinden deze communicatie met de omgeving heel belangrijk. De gesprekken leveren veel informatie op die richting geeft aan onze vergunningverlening, het toezicht en de handhaving. We laten ook graag zien hoe vergunningverlening, toezicht en handhaving werkt. Bijvoorbeeld over met welke dilemma’s we te maken hebben, hoe ingewikkeld wetgeving kan zijn en hoe we onze VTH taken uitvoeren. Uiteindelijk zorgen we zo samen voor een prettige, veilige en schone leefomgeving.

Meer hierover leest u in onderstaande documenten.