Milieuverplichtingen voor bedrijven

Wilt u een bedrijf starten of verbouwen? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een melding moet doen of informatie moet aanleveren.   

Welke milieuverplichtingen heb ik?

Via het Omgevingsloket kunt u bekijken welke milieuverplichtingen uw bedrijf heeft. Door het invullen van deze module kunt u:  

  • controleren of een vergunning, melding of informatieplicht bestaat voor uw activiteiten;
  • inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen;
  • online een melding indienen.

IPPC-tool: hulpmiddel voor IPPC-bedrijven

Bedrijven met een Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)-installatie, moeten aantonen dat ze voldoen aan de Best Beschikbare Technieken (BBT). Deze BBT’s staan omschreven in de BAT Reference documents (Brefs). De IPPC-tool is een hulpmiddel waarin u dit eenvoudig kan invullen. 

De tool bestaat uit een Excelbestand dat u kunt downloaden. Vervolgens kunt u het ingevulde Excelbestand als bijlage van de vergunningaanvraag toevoegen.  

Het gebruik van deze tool is niet verplicht. Het heeft wel veel voordelen en versnelt de beoordeling. Op de website van IPLO vindt u meer informatie over IPPC-installaties en andere milieubelastende installaties.