Hergebruik grond en bouwstoffen

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij zijn druk bezig alle informatie op onze website aan te passen. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Ziet u iets wat niet klopt? Mail het naar communicatie@odrn.nl.

Na een verbouwing of tuinaanleg blijft soms grond over. Deze grond mag binnen het eigen perceel vrij hergebruikt worden. Maar de grond mag niet zomaar ergens anders toegepast worden. Degene die de grond gaat hergebruiken heeft namelijk te maken met het Besluit bodemkwaliteit.

Besluit bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit regelt onder welke voorwaarden u grond, bagger en steenachtige bouwstoffen mag (her)gebruiken. Een voorbeeld van een steenachtige bouwstof is puingranulaat. De kern van het Besluit bodemkwaliteit is dat deze materialen een beperkte hoeveelheid vervuilende stoffen mogen bevatten. Dit toont u aan met een kwaliteitsverklaring of productcertificaat. Een milieutechnisch adviesbureau stelt op basis van een bodemkwaliteitskaart of partijkeuring een kwaliteitsverklaring op.

Melden hergebruik

Toepassingen van het hergebruik van grond en bouwstoffen moeten gemeld worden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. Particulieren die geen gebruik maken van een bedrijf zijn vrijgesteld van de meldingsplicht onder het Besluit bodemkwaliteit.

Bodemkwaliteitskaart

De regels voor grondverzet en bodemkwaliteit staan beschreven in de nota Bodembeheer. Dit beleid wordt per gemeente vastgesteld. U vindt deze informatie op de website van uw gemeente.

Veelgestelde vraag

Om grond toe te passen, moet de kwaliteit voldoen aan twee eisen:

  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ontvangende bodem en;
  • De kwaliteit moet gelijk of beter zijn dan de ‘bodemfunctieklasse’ op die plek.