Externe veiligheid

Een veilige leefomgeving begint bij het kennen van een aantal risico’s. Bijvoorbeeld van de productie en opslag van gevaarlijke stoffen door bedrijven. Of het vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. Soms zorgt dit voor spanning tussen ruimtelijke plannen en de externe veiligheid.  

Advies over externe veiligheid

Adviseurs van de ODRN helpt gemeenten bij het maken van de juiste keuzes als het gaat om externe veiligheid. Speelt er op dit moment een vraag over externe veiligheid in uw gemeente? En bent u op zoek naar hulp? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. 

Risico’s beperken door samenwerking

Wij werken op het gebied van externe veiligheid veel samen met partners, zoals de provincie Gelderland en de veiligheidsregio’s. Ook volgen we de landelijke ontwikkelingen op dit gebied. Door samen te werken en kennis te delen, willen we de externe veiligheidsrisico’s verkleinen en ongevallen voorkomen.  

Risicovolle bedrijven in uw omgeving

Wilt u zien welke risicovolle bedrijven en activiteiten er in uw omgeving zijn? Kijk dan op het risicoregister externe veiligheid. Hier kunt u ook zien wat bij deze bedrijven kan gebeuren, zoals een ongeval met gevaarlijke stoffen. Ook ziet u wat u kunt doen als er een calamiteit in uw buurt is.  

Meer informatie

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving leest u meer over externe veiligheid