Energieverbruik en besparing

Energie besparen begint altijd met inzicht krijgen in uw energieverbruik. Uw jaarafrekening kan u dit inzicht geven. Er zijn veel voorbeelden waarbij bedrijven en particulieren met een kleine inspanning toch een grote energiewinst kunnen behalen. Bijvoorbeeld door isolatie, het vervangen van verlichting of het goed instellen van de verwarming en/of koeling. Voor woningeigenaren is er subsidie beschikbaar voor energiebesparende maatregelen.

Wat is uw energieverbruik?

De energiebesparende maatregelen die u met uw bedrijf of instelling volgens de Omgevingswet moet nemen, hangen samen met uw jaarlijkse energieverbruik.

  • Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die u binnen vijf jaar kunt terugverdienen. U voldoet aan deze verplichting als u de maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijst heeft genomen.
  • Verbruikt uw bedrijf of instelling meer dan 10 miljoen kWh aan elektriciteit en/of 170.000 m3 aardgas per jaar? Dan bent u verplicht om een energiebesparingsonderzoek te laten uitvoeren. Daarmee stelt u zelf een uitvoeringsplan op voor de maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Hoe krijgt u inzicht in energieverbruik?

Energie besparen begint altijd met inzicht in uw energieverbruik. Dit inzicht krijgt u door naar uw jaarafrekening te kijken. Deze kunt u opvragen bij uw energieleverancier. Ook kunt u diverse tools inzetten om meer inzicht te krijgen in uw energieverbruik. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

MKB Energy CheckUp

De MKB Energy Checkup geeft een gratis online scan, benchmarkgegevens, advies en informatie over energiebesparingsmaatregelen.

Milieubarometer

Met de Milieubarometer ziet u in één oogopslag waar hoe uw bedrijf beter met energieverbruik kan omgaan. Dit monitoringsinstrument maakt de milieuscore, CO2-footprint en milieukosten van uw bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar. Zorginstellingen kunnen gebruik maken van de  Milieuthermometer.

Energieke Regio

Via Energieke Regio kunt u een (kosteloos) oriënterend intakegesprek aanvragen. In dit gesprek worden uw behoeftes besproken op het gebied van verduurzamingsadvies. Het geeft u snel inzicht in de eerste stappen die u kunt zetten op het gebied van energiebesparing.

Hoe kunt u subsidie voor woningeigenaren aanvragen?

Bent u woningeigenaar en heeft u voor uw woning minimaal twee energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) aanvragen. U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na een renovatie.

Meer informatie vindt u op de site van de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) (rvo.nl).

Financierings- en subsidiewijzer

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Subsidie- en financieringswijzer op haar website staan. De wijzer helpt u financiële ondersteuning voor uw plannen te vinden. Geef aan wie u bent en wat u zoekt, en u krijgt een overzicht van regelingen op maat. Zie: www.rvo.nl/subsidies-financiering.