Duurzame energie

Naast energie besparen, kunt u ook zelf energie opwekken. Bijvoorbeeld door middel van zonne-energie of een warmte-koude opslag. Deze vorm van duurzame energie is een investering in de toekomst die zich ook terugverdient.

Wat is een warmte-koude opslag (WKO)?

Een warmte-koude opslag (WKO) is een bodem-energiesysteem. Een WKO slaat energie uit het gebouw en/of de omgeving op in de bodem. Aan dit systeem wordt meestal een warmtepomp gekoppeld, waarmee het gebouw verwarmd wordt.

Voor wie is een warmte-koude opslag interessant?

Een WKO is interessant voor bedrijven die zowel ’s zomers als ’s winters een aangenaam werkklimaat willen hebben. Bijvoorbeeld kantoren, onderwijs- en zorginstellingen. Warmte-koude opslagsystemen leveren naast verwarming ook verkoeling. Door het gebruik van WKO bespaart u op verwarmings- en koelingskosten en vermindert u CO2-uitstoot. Een WKO is dus een goede maatregel om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren.

Met de rekenmodule van WKO Tool Nederland kunt u bepalen of een open bodem- energiesysteem rendabel is. Ook geeft de site een overzicht van alle soorten gesloten en open systemen.

Subsidie op duurzame energie

Hoewel de slimme maatregelen uiteindelijk meer opleveren dan normale energiesystemen, kan de terugverdientijd lang zijn. Door een subsidie aan te vragen kunt u de terugverdientijd verminderen. Laat u daarom goed informeren over welke subsidies voor u beschikbaar zijn. Een goed voorbeeld van een dergelijke subsidie is de Investeringssubsidie Duurzame Energie.

Interessante links

RVO: Warmte- en koudeopslag

RVO: Investeringssubsidie Duurzame Energie.