Concept vergunningaanvraag (vooroverleg)

Heeft u een omgevingsvergunning nodig, en wilt u weten of uw plan haalbaar is? Inwoners van Beuningen, Nijmegen, Heumen en Berg en Dal kunnen een vooroverleg omgevingsvergunning aanvragen bij hun gemeente. De ODRN toetst deze concept vergunningaanvraag vervolgens op haalbaarheid.

Waarvoor kunt u een vooroverleg aanvragen?

U kunt uw plan laten toetsen op verschillende aspecten. Daarbij voeren wij altijd de planologische toets uit.

Planologische toets

Dit is een toets aan de planologische voorschriften (onder andere het bestemmingsplan).

Welstandstoets

Dit is een toets aan de welstandsvoorschriften en het welstandsbeleid. Bij een monument wordt ook getoetst aan de monumentvoorschriften. Bij een pand in het rijksbeschermd stadsgezicht wordt ook getoetst aan de cultuurhistorische aspecten.

Uitgebreide bouwplantoets

Dit is een toets aan andere aspecten, bijvoorbeeld brandveiligheidseisen, parkeeraspecten en archeologie (alleen voor Nijmegen aan te vragen).

Toetsing van andere plannen

Dit is een toets aan andere activiteiten dan bouwen. Denk hierbij aan het maken van een inrit, een gebruikswijziging van gronden en bouwwerken, aanlegwerkzaamheden en het kappen van bomen (alleen voor Nijmegen aan te vragen).

Milieutoets

Dit is een toets aan de milieuregelgeving (milieukundig vooroverleg) (alleen voor Nijmegen aan te vragen).

Kosten en aanvragen vooroverleg

De gemeenten Berg en Dal, Nijmegen en Heumen berekenen kosten (leges) voor het toetsen van een conceptaanvraag.  Meer informatie over deze kosten vindt u op de websites van de gemeente. Via de website van de gemeente kunt u ook een vooroverleg aanvragen.