Circulaire economie

In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen en reststromen steeds opnieuw gebruikt. Je kunt afval voorkomen, recyclen of hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Maar ook het zo lang mogelijk gebruiken van producten valt onder de circulaire economie. Grondstoffen, producten en ook energie gaan in een circulaire economie zo lang mogelijk mee. Een voorbeeld is om warmte die bij de productie vrijkomt op te vangen en ergens anders te gebruiken.

Waarom is een circulaire economie belangrijk?

We zijn gewend aan het kopen van producten en die na gebruik weg te gooien. In een circulaire economie willen we voorkomen dat producten niet kunnen worden hergebruikt: als hetzelfde product of het materiaal waaruit het product bestaat. Het gaat erom zo min mogelijk afval over te houden dat moet worden verbrand of zelfs gestort. We moeten af van de wegwerpcultuur en anders gaan denken over afval en grondstoffen.

Producten worden gemaakt met grondstoffen. Sommige daarvan zijn een keer op. De vraag naar grondstoffen neemt echter steeds meer toe, onder andere doordat de wereldbevolking groeit. Ook willen landen liever niet afhankelijk zijn van andere landen voor grondstoffen. Het winnen en gebruiken van grondstoffen heeft bovendien veel impact op het milieu. De Europese Unie heeft daarom een plan opgesteld om te komen tot een circulaire economie. Minder afval en hergebruik van grondstoffen dringt de uitstoot van CO² terug. Ook draagt circulair ondernemen bij aan innovatie en groei.

Welk doel heeft Nederland op het gebied van circulaire economie?

De overheid heeft als streven dat de Nederlandse economie in 2030 50% minder primaire grondstoffen gebruikt, en in 2050 volledig circulair is.

Wat doen wij?

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen draagt bij aan de landelijke en regionale ambities voor een circulaire economie. We staan in direct contact met bedrijven en bieden graag ondersteuning bij initiatieven om meer circulair te ondernemen. Dit doen we door belemmeringen vroegtijdig te signaleren en deze waar mogelijk op te lossen. Ook kunnen we doorverwijzen naar organisaties of overheden die daarbij kunnen helpen. Samen weten we meer dan alleen. Lees hier meer over circulair ondernemen.

Wat kunt u zelf doen?

Een beter milieu draagt bij aan een hogere kwaliteit van leven. U kunt zelf ook bijdragen aan de circulaire economie: door bijvoorbeeld spullen (uit) te lenen of te hergebruiken, door spullen naar de kringloopwinkel te brengen of door afval te scheiden.