Bouwen en slopen

Gaat u bouwen, verbouwen of slopen? Dan moet u meestal een melding indienen of een vergunning aanvragen bij uw gemeente. Het kan zijn dat u eerst bodemonderzoek moet laten uitvoeren of specifieke milieumaatregelen moet treffen. 

Wilt u verbouwen of slopen?

Wilt u bouwen of verbouwen, of iets aan de omgeving rond uw woning veranderen? Dan heeft u vaak een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. Bijvoorbeeld voor het verbouwen of slopen van een woning, het kappen van een boom, het plaatsen van een schutting of het aanleggen van een inrit. Veel van deze vergunningen kunt u in één keer aanvragen via het Omgevingsloket.

Heeft u een vergunning nodig of moet u een melding doen?

Misschien vallen uw plannen onder vergunningvrije (bouw)activiteiten voor bouwwerken. Dan heeft u geen vergunning nodig of hoeft u geen melding te doen. Dit controleert u door de vergunningcheck op de website van het Omgevingsloket in te vullen. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen of een melding te doen. 

Doe hier direct de vergunningcheck. 

Wat zijn de regels voor vergunningvrij bouwen?

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving vindt u meer informatie over vergunningvrij bouwen. Vergunningvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. U moet wel voldoen aan de technische regels uit het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) en aan de regels uit het Omgevingsplan. Ook het burenrecht (privaatrecht uit het Burgerlijk Wetboek) is van toepassing bij het vergunningvrij bouwen. Overleg vooraf ook met uw buren over uw plannen, zo voorkomt u conflicten met hen. 

Op de website van Informatiepunt Leefomgeving staan een aantal toelichtingen:

Uw bouwplan voldoet niet. Wat nu?

Voldoet uw bouwplan niet aan de vergunningsvrije regels uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)? Dan moet u een omgevingsvergunning bouwactiviteit aanvragen of een melding doen via het Omgevingsloket. Houd er rekening mee dat de aanvraag van een omgevingsvergunning 8 weken kan duren. Ook moet u er rekening mee houden dat u de melding bouwactiviteit 4 weken voor de start van de werkzaamheden moet doen.

Meld de start of de afronding van een (ver)bouw(ing)

Zodra u uw vergunning ontvangen heeft of uw melding heeft gedaan, kunt u starten met de bouw. Vergeet niet om hier een startmelding van te doen. Zo weten wij wanneer u aan het werk bent. Dit kan via onze website of via het Omgevingsloket (kies hier voor de activiteit ‘Bouwactiviteit (technisch) – Informatie’).

Als u klaar bent met het (ver)bouwen van uw pand, meldt u dit via onze website of via het Omgevingsloket (kies hier voor de activiteit ‘Bouwactiviteit (technisch) – Informatie’).