Bodeminformatie en bodemonderzoek

In verband met de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 is ingegaan, kan de wet- en regelgeving gewijzigd zijn. Wij zijn druk bezig alle informatie op onze website aan te passen. Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Ziet u iets wat niet klopt? Mail het naar communicatie@odrn.nl.

Met een bodemonderzoek wordt bekeken of er bodemverontreiniging aanwezig is. U laat bodemonderzoek doen als u een huis of bedrijfspand verbouwt of verkoopt. Of bij het verwijderen van een ondergrondse tank.

Aanvragen bodeminformatie

Gaat u een woning of bedrijfspand (ver)bouwen of een tuin aanleggen? Dan is het verstandig, en soms verplicht, om bodeminformatie op te vragen. Alleen op deze manier weet u wat de kwaliteit van de bodem is. In sommige gevallen moet u een bodemonderzoek laten uitvoeren. Ook kan het zijn dat de grond gezuiverd (gesaneerd) moet worden, voordat u de werkzaamheden kunt starten.

U kunt op het Bodemloket kosteloos online ‘bodemkwaliteitskaarten’ raadplegen. Zo krijgt u een indruk van de kwaliteit van de bodem. Bij uw gemeente of provincie kunt u aanvullende informatie opvragen over de bodem van een bepaalde locatie.

Bodemkwaliteitskaart gemeenten

Veel gemeenten hebben gegevens over de bodem en de kwaliteit daarvan per perceel vastgelegd in zogeheten ‘bodemkwaliteitskaarten’. In onderstaand overzicht ziet u waar u per gemeente bodeminformatie kunt bekijken en vinden.

GemeenteOnline bodeminformatieDocumentenOpvragen extra informatie
Berg en DalBekijk bodeminformatiegemeente@bergendal.nl
Telefoon: 14 024 (algemeen)
NijmegenBekijk bodeminformatieBodeminformatie opvragen
BeuningenBekijk bodeminformatieBodemfunctieklassenkaart
Ontgravingskaart bovengrond
gemeente@beuningen.nl
Telefoon: 14 024 (algemeen)
DrutenBekijk bodeminformatieBodemfunctieklassenkaart
Bodemkwaliteitskaart LMW Tichellande
Ontgravingskaart bovengrond
bodem@odrn.nl
HeumenBekijk bodeminformatieBodemfunctie klassenkaart
Ontgravingskaart bovengrond
Bodeminformatie opvragen
WijchenBekijk bodeminformatieBodemfunctie klassenkaart
Ontgravingskaart bovengrond
bodem@odrn.nl
Regionale documenten gemeente Beuningen, Druten, Heumen, Wijchen
Toepassingskaart ondergrond regioToepassingskaart bovengrond regio
Toepassingskaart tussenlaag regioOntgravingskaart ondergrond regio
Ontgravingskaart tussenlaag regioOntgravingskaart bovengrond regio
Bodemfunctieklassenkaart regioRapport bodemkwaliteitskaart regio

Kosten aanvragen bodeminformatie (leges)

Als u bodeminformatie opvraagt kan uw gemeente hiervoor kosten berekenen. Dit worden leges genoemd. Deze bedragen verschillen per gemeente. Bezoek de website van uw gemeente voor meer informatie over de leges voor het aanvragen van bodeminformatie.

Bodeminformatie provincie Gelderland

Voor sommige locaties in Gelderland is de provincie het bevoegd gezag. Bodeminformatie over deze locaties vindt u op de website van de provincie Gelderland onder ‘Bodemverontreinigingen’.

Bodemonderzoek

Een bodemonderzoek stelt vast of de bodem van een terrein verontreinigd is of niet. De gemeente kan vragen om een bodemonderzoek bij:

  • de aanvraag van een omgevingsvergunning voor bouwen of milieu;
  • onroerend goed verkoop aan de gemeente.

Onroerend goed (ver-)kopen

Bodemverontreiniging kan invloed hebben op de waarde van onroerend goed. Bij een taxatie is de bodemkwaliteit daarom een aandachtspunt. U kunt bij uw gemeente gegevens opvragen over de bodemkwaliteit en het historisch gebruik van een perceel. Soms zijn er aanwijzingen dat de bodem van een perceel verontreinigd is. De verkoper is in deze situatie verplicht dit te melden aan mogelijke kopers.

Bouwen

De gemeente vraagt bij een omgevingsvergunning voor bouwen meestal om een verkennend bodemonderzoek om te beoordelen of er sprake is van verontreinigde grond. Soms is de bodem door verontreiniging niet geschikt voor het geplande gebruik, zoals voor woningbouw. De omgevingsdienst beoordeelt de bodemonderzoeken en geeft advies aan de gemeente.

Starten, wijzigen en beëindigen bedrijf

Als u activiteiten verricht waardoor bodemverontreiniging kan ontstaan, moet u bodemonderzoek laten doen. Een zogenaamde nulmeting is verplicht om een omgevingsvergunning te kunnen krijgen. Als de bedrijfsactiviteiten stoppen, wordt de bodem opnieuw gecontroleerd. Als er vervuiling wordt gevonden, moet de ondernemer dit opruimen en ervoor zorgen dat de bodem weer net zo schoon is als bij de nulmeting. Ook als u uw bedrijf gaat veranderen, kan een bodemonderzoek verplicht zijn.

Erkend bodemonderzoek

Wilt u een bodemonderzoek laten uitvoeren? Controleer dan of u te maken heeft met een erkende bodemintermediair. Als dit niet het geval is, kunnen wij dit onderzoek niet accepteren voor een omgevingsvergunning.

RWS leefomgeving publiceert een lijst met erkende bodemintermediairs. U kunt ook zoeken op naam van de instelling, om te zien of deze erkend is door RWS.

Handige links

Op onderstaande websites vindt u nuttige websites met allerlei informatie over bodem.