Bestemmingsplannen

De gemeente bepaalt waarvoor een stuk grond gebruikt mag worden. Mogen er woningen gebouwd worden, is het een natuurgebied, of kan er een bedrijventerrein komen? Kortom, waarvoor is de grond ‘bestemd’? Dat staat in een bestemmingsplan. 

Hoe kunt u bestemmingsplannen bekijken? 

U kunt veel bestemmingsplannen bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. U ziet hier ook welke afmetingen zijn toegestaan, zoals hoogte, goothoogte en te bouwen oppervlakten. Over bestemmingsplannen die nog in ontwikkeling zijn, kunt u informatie vragen bij uw gemeente.

Wat gebeurt er met nieuwe bestemmingsplannen? 

Voordat een nieuw bestemmingsplan definitief wordt, ligt het meestal zes weken ter inzage bij de gemeente. In die periode kunt u een zienswijze indienen over het plan. U kunt het bijvoorbeeld niet met het plan eens zijn. Op de website van de Rijksoverheid leest u over uw rechten en mogelijkheden om bezwaar te maken tegen een bestemmingsplan.

Welk bestemmingsplan geldt er op een locatie?

Wilt u gaan (ver)bouwen of een gebouw of een stuk grond voor een andere functie gaan gebruiken? Dan is het belangrijk om te weten of dat op de locatie is toegestaan en aan welke regels u moet voldoen. Het bestemmingsplan bepaalt bijvoorbeeld waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen. Gemeenten zijn verplicht om dit voor hun grondgebied vast te leggen in een bestemmingsplan.

Wanneer wordt er afgeweken van een bestemmingsplan?

Als uw plannen niet binnen de regels van het bestemmingsplan passen, is het soms toch mogelijk om deze uit te voeren. In bepaalde gevallen kan afgeweken worden van het bestemmingsplan via een omgevingsvergunning.

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

Wilt u informatie over een bestaande woning of een woning in aanbouw, zoals een bouwtekening? Bekijk dan het bouwarchief van uw gemeente.

Bouwarchief Nijmegen

Gaat het om een locatie in Nijmegen? Het bouwarchief van Nijmegen kunt u digitaal inzien. Naar het Nijmeegse bouwarchief.

Bouwarchief Beuningen, Berg en Dal en Heumen

Informatie uit de bouwarchieven van Beuningen, Berg en Dal en Heumen kunt u bij de ODRN opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.