Advies

Omgevingsdienst Regio Nijmegen heeft veel specialistische kennis in huis. Onze adviseurs helpen gemeenten, provincie, bedrijven en inwoners bij vragen over onder andere milieuprojecten en vergunningverlening.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

U kunt bij onze specialisten terecht voor de volgende adviezen.

 • Vergunningverlening
 • Toezicht en handhaving
 • Beleidsadviezen, milieuprojecten, milieuonderzoek, wettelijke toetsing en advisering bij ruimtelijke plannen
 • Leefbaarheidsprojecten
 • Onze diensten op het gebied van:
  • Milieuplanologie
  • Bodem en ondergrond
  • Archeologie
  • Geluid en geluidsoverlast
  • Luchtkwaliteit
  • Lichthinder
  • Externe veiligheid
  • Duurzaamheid, circulaire economie
  • Klimaat en energie
  • Seveso (voorheen Brzo)
 • Juridische zaken, klachtenafhandeling, beleidstaken en bouwplantoetsing op het gebied van bodem, akoestiek en gebruiksontheffingen.

Hoe kom ik in contact met een adviseur?

Wilt u meer weten over een of meer van bovenstaande onderwerpen? Neem dan contact met ons op.