Vergunningcheck in Omgevingsloket

Heeft u een plan of idee om iets te veranderen aan uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van uw woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet verstrekken.

In het Omgevingsloket kunt u dit online checken met de Vergunningcheck. De Vergunningcheck bestaat uit een aantal stappen. U krijgt vragen over:

  1. Om welke locatie het gaat,
  2. Om welke werkzaamheden het gaat,
  3. Welke activiteiten per werkzaamheid u gaat (laten) uitvoeren.

De Vergunningcheck toetst uw antwoorden vervolgens aan de regels van de gemeente, provincie en het Waterschap. Als resultaat krijgt u te zien wat nodig is voor uw plan. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of contact moet opnemen met uw gemeente.

Komt er uit de Vergunningcheck dat u een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen? Dit kunt u gelijk in het Omgevingsloket doen.

Naar het Omgevingsloket.

Komt u er niet uit?

De Vergunningcheck is zeer uitgebreid en vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die vaak aanvragen doen. Zeker als u de Vergunningcheck voor het eerst gebruikt kunt u zich wat overweldigd voelen. Heeft u hulp nodig bij het invullen? Maak dan een afspraak met ons Servicepunt Vergunningen en Meldingen. Wij helpen u graag.