Vergunningcheck in nieuwe Omgevingsloket

Heeft u een plan of idee om iets te veranderen aan uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van uw woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet verstrekken.

In het Omgevingsloket kunt u dit online checken met de Vergunningchecker. De Vergunningchecker bestaat uit een aantal stappen. U krijgt vragen over:

  1. Om welke locatie het gaat,
  2. Om welke werkzaamheden het gaat,
  3. Welke activiteiten per werkzaamheid u gaat (laten) uitvoeren.

De Vergunningchecker toetst uw antwoorden vervolgens aan de regels van de gemeente, provincie en het Waterschap. Als resultaat krijgt u te zien wat nodig is voor uw plan. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of contact moet opnemen met uw gemeente.

Komt u er straks niet uit?

De Vergunningchecker is zeer uitgebreid en vooral bruikbaar voor bewoners en bedrijven die vaak aanvragen doen. Zeker als u de Vergunningchecker voor het eerst gebruikt kunt u zich wat overweldigd voelen. Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Neem alvast een kijkje

Wilt u weten hoe u vanaf 1 januari 2024 een vergunningscheck en -aanvraag doet in het nieuwe Omgevingsloket? Neem dan alvast een kijkje. Let op: dit is een testomgeving! U kunt ervaren hoe het is om een aanvraag in te dienen, maar deze wordt niet in behandeling genomen.

Bekijk het nieuwe Omgevingsloket