Omgevingsloket na 1 jan 2024

Het Omgevingsloket

Als u plannen heeft om te (ver)bouwen, heeft u misschien een vergunning nodig, of u moet daar melding van doen. Tot 1 januari 2024 kunt u dat nog doen in het oude Omgevingsloket Online (OLO). Vanaf 1 januari 2024 kunt u de melding doen in het nieuwe Omgevingsloket. 

Het (nieuwe) Omgevingsloket

Vanaf 1 januari 2024 kunt u een aanvraag doen in het nieuwe Omgevingsloket. Wat kunt u doen in het nieuwe Omgevingsloket?

  • In het Omgevingsloket kunt u zien of er een vergunning of melding nodig is voor uw (bouw)project.
  • U kunt een vergunningaanvraag starten of een melding indienen.
  • U kunt op een kaart zien welke landelijke en lokale regels op een locatie gelden.
  • U kunt aangeven of u de omgeving hebt betrokken bij uw plannen (participatie) en wat het resultaat daarvan was.
  • In het Omgevingsloket staat een overzicht met de aanvragen en meldingen die u heeft gedaan.

Het Omgevingsloket wordt voortdurend verbeterd. Hierbij wordt gelet op de toegankelijkheid, de begrijpelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid.

Omgevingsloket vervangt oude loketten

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt de volgende loketten:

– Omgevingsloket online (OLO)
– Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)
– Ruimtelijkeplannen.nl
– Meldpunt bodemkwaliteit.

Neem alvast een kijkje

Wilt u weten hoe u vanaf 1 januari 2024 een vergunningscheck en -aanvraag doet in het nieuwe Omgevingsloket? Neem dan alvast een kijkje. Let op: dit is een testomgeving! U kunt ervaren hoe het is om een aanvraag in te dienen, maar deze wordt niet in behandeling genomen.

Bekijk het nieuwe Omgevingsloket