Woo-verzoek indienen

De Wet open overheid (Woo) stelt dat informatie van de overheid zo veel mogelijk openbaar moet zijn. Het gaat om informatie die door de overheid is vastgelegd en over taken die door de overheid worden uitgevoerd. Als u informatie van de overheid wilt ontvangen die nog niet eerder openbaar is gemaakt, dan kunt u hiervoor een Woo-verzoek indienen. Op deze pagina leest u alle belangrijke informatie over het indienen van een Woo-verzoek.

Voor algemene vragen om informatie kunt u een bericht sturen naar info@odrn.nl. Bijvoorbeeld waar u de regels voor het bouwen van een bouwwerk kunt vinden of als u documenten wilt inzien van een lopende aanvraag.

Stap 1: Check of uw verzoek aan de voorwaarden voldoet.

Als u een Woo-verzoek indient, neemt u ten minste de volgende informatie op in uw verzoek: 

 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en adres of e-mailadres 
 • Een vermelding van het feit dat het om een Woo-verzoek gaat 
 • De omschrijving van uw verzoek en welke informatie u opvraagt. Geef hierbij zo precies mogelijk aan om welke documenten of informatie het gaat (te algemene verzoeken kunnen wij niet in behandeling nemen) 

Ook let u op het volgende:  

 • Uw verzoek gaat over informatie die wij in huis hebben.  
 • De informatie die u wilt ontvangen, moet ergens zijn vastgelegd. Dit kan gaan om documenten, maar bijvoorbeeld ook om geluidsbestanden of foto’s. 

Stap 2: Dien een Woo-verzoek in.

U kunt een Woo-verzoek indienen per e-mail of per post:

 • Per e-mail door het verzoek te sturen naar woo@odrn.nl
 • Per post door het verzoek te sturen naar:
  Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Marienburg 75, 6511 PS Nijmegen o.v.v. Woo-verzoek

Al u een Woo-verzoek indient, dient u erop te letten dat het verzoek compleet is.

Stap 3: Uw verzoek wordt in behandeling genomen.

 • Na het indienen van uw Woo-verzoek ontvangt u van ons een bevestiging.  
 • Wij bekijken of de gevraagde informatie beschikbaar is en of uw Woo-verzoek voldoet aan de voorwaarden. Binnen 4 weken hoort u wat onze beslissing is.  
 • De termijn kan door de ODRN eenmalig met 2 weken worden verlengd. Bijvoorbeeld als het gaat om heel veel of hele ingewikkelde informatie. 
 • Als uw verzoek te algemeen is, vragen wij u om uw verzoek duidelijker te maken. Dan wordt de beslistermijn gepauzeerd.  
 • Wanneer u niet meewerkt om uw verzoek duidelijker te maken, kan de ODRN besluiten uw verzoek niet te behandelen.  
 • Als de informatie niet bij de ODRN, maar bij een andere overheidsorganisatie beschikbaar is dan sturen wij het Woo-verzoek door. U ontvangt hierover een bericht.  
 • In sommige gevallen moeten wij belanghebbenden eerst de gelegenheid geven om een reactie te geven (dit doen wij als de informatie op hen betrekking heeft). Deze reactietijd komt boven op de gebruikelijke termijn van 4 weken.  
 • Uw kunt bezwaar maken tegen het definitieve besluit. Hiervoor heeft u 6 weken de tijd. De manier waarop u dit kunt doen, leggen wij uit in het definitieve besluit.  

Let ook op het volgende:

 • U moet er rekening mee houden dat uw Woo-verzoek en het besluit dat wij nemen, wordt gepubliceerd op het internet en dus voor iedereen is in te zien.
 • Als u documenten van ons krijgt, dan kunnen dat documenten zijn waar copyright op zit. U kunt die documenten dan niet vrij gebruiken.

Contactpersoon

Michael Verhulst: Verzoeken over bouwen, reclame, inrit, kappen en slopen (BRIKS)
Regine Rikmanspoel: Verzoeken over milieu

Neem contact op via 024-7517700 of via woo@odrn.nl.