Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Afvalverwerking Vink B.V.

Afvalverwerking Vink B.V. aan de Wencopperweg in Barneveld is een bedrijf dat diverse afvalstoffen verwerkt en opslaat, waaronder bouw- en sloopafval, grond en kunstgrasmatten. Ook heeft Vink een stortplaats voor afval.

Al geruime tijd hebben wij een aanvraag omgevingsvergunning (revisie en bouwen) in behandeling in verband met een aantal veranderingen van het bedrijf. Het terrein van Vink gaat uitbreiden en de opslag- en verwerkingscapaciteit van afvalstoffen wordt groter.

Wilt u de stukken inzien?

De zienswijzen op de ontwerpvergunning zijn verwerkt in een definitieve omgevingsvergunning. De verleende omgevingsvergunning ligt vanaf 15 juli 2020 ter inzage. Tot 6 weken na 15 juli kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld.

Op onze website kunt u de omgevingsvergunning inzien. Wilt u ook de aanvraag inzien dan kunt u dit kenbaar maken via wabo@odrn.nl. Meld u bij uw vragen altijd het OLO- of zaaknummer, dan kunnen wij sneller met uw vraag of reactie aan de slag.

Bekijk: