Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Sachem B.V.

Het bedrijf Sachem B.V. is een chemisch bedrijf in de gemeente Zaltbommel. Het bedrijf valt door haar activiteiten onder het Besluit risico’s zware ongevallen en heeft een aanvraag gedaan voor een revisievergunning. Over deze aanvraag en de ontwikkelingen rond het bedrijf vindt al enige tijd een omgevingsoverleg plaats met bewoners. Zo konden al in vroeg stadium de belangrijkste aandachtspunten meegewogen worden in het proces om tot een aanvraag en ontwerpbeschikking te komen.

Wilt u de stukken inzien?

De ontwerpbeschikking ligt sinds 18 juni 2020 ter inzage. Evenals een gedoogbesluit dat het bedrijf toestemming geeft om, voordat de beschikking definitief, is al te starten met een aanpassing in het bedrijfsproces. Hieronder staan een aantal documenten die nu van belang zijn in het proces van aanvraag tot vergunning. Wilt u alle stukken (zie overzicht documenten hieronder) inzien bel dan 024 – 751 77 00. Het OLO-nummer van deze aanvraag is 4302715.

MER beoordelingsbesluit

Aanvraag Revisievergunning

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Gedoogbeschikking

Veelgestelde vragen

 

Reageren op de stukken (zienswijze indienen)

Vanaf 18 juni liggen de stukken 6 weken ter inzage. In deze periode kan iedereen schriftelijk of mondeling reageren. Uw schriftelijke zienswijze richt u naar:

Omgevingsdienst Regio Nijmegen
Postbus 1603
6501 BP Nijmegen

of mail naar wabo@odrn.nl. Vermeld altijd het OLO-nummer: 4302715.

Wilt u mondeling reageren of een toelichting op het ontwerpbesluit? Bel dan naar Omgevingsdienst Regio Nijmegen: 024 -751 77 00.