Omgevingsdienst Regio Nijmegen

RMS Nederland B.V. (RMS)

Het bedrijf RMS Nederland B.V. (RMS) is van plan om in Groenlo een installatie voor bioraffinage te vestigen op industrieterrein De Laarberg.

Door bioraffinage wil RMS mest uit de regio verwerken en duurzame groene energie produceren uit rest- en afvalstromen. Vanaf 2016 heeft RMS stappen gezet om de benodigde vergunningen te verkrijgen. Namens het bevoegd gezag provincie Gelderland voeren de omgevingsdiensten Achterhoek en Regio Nijmegen de procedures voor de omgevingsvergunning uit.

In dit dossier kunt u de volgende gegevens vinden: