Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Asfaltproductie Nijmegen B.V.

Laatste update: 15 oktober 2020

Het bedrijf APN (Asfalt Productie Nijmegen BV) heeft eind 2018 een verzoek ingediend om een maatwerkvoorschrift toe te passen voor de benzeen emissie-eis in de milieuvergunning.  Op deze pagina zijn de aanvraag en de bijbehorende stukken te vinden. Begin 2020 is het ontwerpbesluit gepubliceerd. Daarop zijn zienswijzen ingediend, het definitieve besluit is nog niet vastgesteld. Dat wordt op korte termijn verwacht.

 

Bekijk