Omgevingsdienst Regio Nijmegen

AgruniekRijnvallei

Het bedrijf AgruniekRijnvallei aan de Marsdijk 31 in Lienden heeft een aanvraag gedaan voor revisie van de omgevingsvergunning voor bouwen en milieu. AgruniekRijnvallei is een diervoederfabriek en groothandel met op- en overslag van producten voor de agrarische sector en bouwnijverheid.

Agruniek wil haar productiecapaciteit vergroten, een nieuwe opslaghal plaatsen en bedrijfsprocessen aanpassen. Vanaf 16 april 2020 lag de ontwerpvergunning ter inzage. Tot 6 weken na 16 april konden zienswijzen (reacties op de ontwerpvergunning) worden ingediend. Er zijn geen adviezen en/of zienswijzen ingebracht.

De vergunning is verleend. Het besluit ligt vanaf 8 juli 2020 voor een periode van zes weken ter inzage.  In deze periode kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen. U vindt hieronder de documenten.

Bekijk:

Begeleidende brief bij besluit
Kennisgeving

Aanvraag en aanvraag rapport
Ontwerpbesluit en Brief bij ontwerpbesluit
MER beoordeling