Omgevingsdienst Regio Nijmegen

AgruniekRijnvallei

Het bedrijf AgruniekRijnvallei aan de Marsdijk 31 in Lienden heeft een aanvraag gedaan voor revisie van de omgevingsvergunning voor bouwen en milieu. AgruniekRijnvallei is een diervoederfabriek en groothandel met op- en overslag van producten voor de agrarische sector en bouwnijverheid.

Agruniek wil haar productiecapaciteit vergroten, een nieuwe opslaghal plaatsen en bedrijfsprocessen aanpassen. Vanaf 16 april 2020 ligt de ontwerpvergunning ter inzage. Tot 6 weken na 16 april kunnen zienswijzen (reacties op de ontwerpvergunning) worden ingediend.

Op onze website kunt u de ontwerpvergunning en een deel van de aanvraag inzien. Wilt de hele aanvraag ontvangen dan kunt u die aanvragen via wabo@odrn.nl. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen of aan Wabo@odrn.nl. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten dan kunt u een afspraak maken via 024-7517700.

Meld u bij uw vragen of zienswijze altijd het OLO- of zaaknummer, dan kunnen wij sneller met uw vraag of reactie aan de slag.

Bekijk:

Aanvraag en aanvraag rapport
Ontwerpbesluit en Brief bij ontwerpbesluit
MER beoordeling