Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Zo kan het ook

Gerard BoumanLaatst hief ik het glas in Neerrijnen. Niet met een stel vrienden maar met vertegenwoordigers van composteerbedrijf RRT en haar buurtbewoners. We vierden een overeenkomst. En wat voor een. De buurtbewoners hadden veel last van de stank van het composteerbedrijf. Een juridisch traject lag al voor de hand. Maar het liep allemaal heel anders. Want na een bewonersavond vroegen de bewoners om mediation. In plaats van jarenlang procederen zijn ze er daar nu in een half jaar in geslaagd om goede afspraken met elkaar te maken. Voor mij is dit dubbele winst. Het laat zien dat je door met elkaar te blijven praten tot een betere en snellere oplossing komt. Een voorbeeld dat navolging verdient!

Zelf zoeken we ook de samenwerking. Zo gaan wij samen met Waterschap Rivierenland en de Omgevingsdiensten van de regio’s Arnhem (ODRA) en Rivierenland (ODR) werken aan schoon water.  We willen dat de riolering en waterzuiveringsinstallaties minder belast worden met te veel afvalwater of dat een te hoge concentratie aan verontreinigde stoffen in afvalwater komt.

Wat je in Neerrijnen ziet en wat vaak terug komt in ons werk is het belang van communicatie. Goed communiceren is hartstikke moeilijk maar o zo belangrijk. Niet alleen verbaal maar ook schriftelijk. En daarbij steken we de hand in eigen boezem. Want die brieven van ons, die blinken niet echt uit in helderheid. En heel klantvriendelijk kun je ze ook niet noemen. Vandaar dat we ze momenteel allemaal herschrijven. En dat zijn er nogal wat. Wist u bijvoorbeeld dat wij wekelijks zo’n  250 tot 300 brieven versturen? En dat we honderden varianten brieven hebben? Een flinke klus dus, maar we hopen dat de eerste nieuwe brieven nog dit jaar worden verstuurd.

En daarmee maken we een stap naar een simpeler, eerlijker en begripvoller overheid. Want dat is wat de mensen willen, zegt de Nationale ombudsman. En dat willen wij ook.

Verder zijn we druk met de Werkplannen 2020 om onze opdrachtgevers maatwerk te bieden in de uitvoering van onze wettelijke VTH-taken en projecten. De rol van advies wordt steeds belangrijker: een samenleving die verandert, verwacht ook een andere overheid. Eentje die meedenkt binnen de mogelijkheden en kaders. Die adviseert binnen de grenzen van het toelaatbare en die, als dat kan, naar oplossingen zoekt die de hoogste haalbare vorm van leefbaarheid garandeert voor alle betrokkenen.

De hoogst haalbare vorm van leefbaarheid wensen we ook iedereen toe die de Vierdaagse loopt, beleeft, heeft beleefd of overleefd. En natuurlijk een heerlijke zomer met veel ontspanning en dat geheven glas, waar ik deze column mee begon.

Gérard Bouman