SSCM Kennisdag

SSCM Kennisdag

Ieder jaar organiseert de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM) een auditor dag waarop hun leden worden getoetst en bijgepraat over nieuwe wetgeving. Dit jaar was het onderwerp energiebesparing en de wetgeving daarover. SSCM heeft de ODRN gevraagd een presentatie te geven over dit onderwerp. Pascal Reintjes, toezichthouder milieu bij de ODRN, heeft deze presentatie verzorgd. Hij heeft de auditors niet alleen bijgepraat over dit onderwerp, maar ze ook meegenomen in de praktijk van de omgevingsdiensten.

Taaie kost

“Er is in Nederland nogal veel wetgeving die bol staat van de afkortingen, onder meer de EML, EED, EPK, MJA, ETS, MEE en dan hebben we ook nog bouwregelgeving. Op zich is wetgeving een taai droog onderwerp om iets over te vertellen, maar gelukkig hebben we binnen de ODRN al veel ervaring met dit onderwerp om de presentatie te voorzien van allerlei bijzonderheden uit de praktijk”, aldus Pascal.

Verplichte kost

“Er gaat nog steeds veel niet goed”, vervolgt de toezichthouder. “Zonnepanelen die niet aangesloten op daken liggen, verwarmingen die tijdens vakanties doorstoken, gloednieuwe verlichting waar men na een jaar al achter komt dat vervanging zich binnen twee jaar terugverdient. Kortom, er valt nog een wereld te winnen. Dit leverde meteen veel discussie op bij de deelnemers. Hoe kan dat nu zo gebeuren en wie is daar verantwoordelijk voor? Het is nog steeds bij een groot aantal mensen onbekend dat besparende maatregelen gewoon een verplichting zijn.”

Wordt vervolgd

“Uit de daarop volgende discussie bleek dat nog lang niet iedere ISO-auditor op de hoogte is van wat een toezichthouder eigenlijk allemaal kan en mag en dus ook waar we een gezamenlijk belang hebben. Ze waren erg verbaasd dat wij gewoon hun auditverslagen mogen opvragen bij de bedrijven. Ikzelf was erg verbaasd over het feit dat bij een ISO-audit er eigenlijk nooit contact wordt gezocht met de omgevingsdiensten over het naleefgedrag. Het in compliance zijn met wetgeving is één van de zaken waarop de ISO toeziet. En wij als inspecteurs willen natuurlijk dat overtredingen worden opgelost en het liefst voorkomen. Wij hebben dan ook meteen de afspraak gemaakt dat de SCCM binnenkort ook bij ons een presentatie komt houden over de ISO-certificering bij bedrijven.
Wordt vervolgd”, sluit Pascal af.