Omgevingsdienst Regio Nijmegen

5 jaar ODRN

“Op 1 april viert de ODRN haar eerste lustrum. Vijf jaar alweer! Waar blijft de tijd? Ik kan me onze eerste verjaardag nog herinneren als de dag van gisteren. Een netwerkborrel in de LUX met bier, bitterballen en ballonnen. Tijdens mijn toespraak heb ik het toen gehad over de metafoor van de ober die zijn balans zoekt op het terras. Die de beste cappuccino van Nederland wil serveren aan zijn klanten, liefst nog warm ook. En die daarbij door een niet geheel drempelvrije omgeving moet manoeuvreren.

Nu, vier jaar later, is er volop bedrijvigheid op ons terras.  En met de overdracht van een aantal taken van onze opdrachtgevers is onze menukaart flink uitgebreid. Volop keuze voor onze klanten dus. Maar hoe zorgen wij er nu voor dat we al onze klanten tevreden houden? En hoe kunnen wij onze klanten beter bedienen? We hebben dan wel een hoge klanttevredenheid, toch is er nog veel te winnen. Daarover hebben we nu het gesprek. We hebben gekeken naar onze omgeving, de VNG en de provincies en hoe zij zich bezig houden met klantreizen.

Grotere organisaties zoals de NS en de HEMA maken al langer dit soort reizen om te bepalen hoe het zit met het welbevinden van hun klant op het moment dat ze een treinreis maken of de winkel binnenlopen. Hoe spelen zij in op het gevoel van de klant en hoe kunnen zij op het moment dat de klant zich niet zo lekker voelt ervoor zorgen dat hij een beter gevoel krijgt? Een mooi voorbeeld van hoe de NS hierop inspeelt is de piano op het station.

Hoe zit het dan met het welbevinden van onze klant tijdens zijn of haar reis naar bijvoorbeeld een omgevingsvergunning? Wat is de zogenaamde kers op de taart, die wij serveren op ons terras?
Hoe we de klant beter van dienst kunnen zijn, is iets waarnaar wij op zoek zijn. Het Lab voor de toekomst is voor ons een omgeving waarin we dit soort vragen aan elkaar stellen en de klant opzoeken om te bekijken hoe we dit beter kunnen doen. In het Lab wordt ook nagedacht over wat de veranderende omgeving van de ODRN vraagt. Daarnaast passeren onderwerpen als de Omgevingswet, van output naar outcome gestuurd werken en het vijfjarig bestaan van de ODRN de revue. Zo heb ik mij laten vertellen dat een aantal collega’s al druk bezig is met het bedenken en organiseren van een aantal activiteiten rondom het komende lustrumjaar.

Maar daarover een volgende keer meer.”

Gérard